Các điều kiện cần thiết để bào tử nấm xâm nhiễm gây bệnh 

Được đăng : 13-12-2016 13:59:28
Bào tử nấm muốn xâm nhiễm và gây bệnh cho cây thì trước hết bào tử nấm phải tiếp xúc với bề mặt của bộ phận cây. Quá trình tiếp xúc của bào từ nấm với kí chủ có thể nhờ vào:- Gió: thổi các bào tử bám vào kí chủ.- Mưa, bão: mang các bào tủ bám vào kí chủ đồng thời tạo các vết thương trên kí chủ để bảo tử dễ xâm nhập và phát triển.- Côn trùng: côn trùng mang bào tử đến ký chủ đồng thời tạo vết thương cho bào tử nấm xâm nhập vào cây trồng.- Đất, hạt giống và tàn dư bệnh của cây..

Bào tử nấm muốn xâm nhiễm và gây bệnh cho cây thì trước hết bào tử nấm phải tiếp xúc với bề mặt của bộ phận cây. Quá trình tiếp xúc của bào từ nấm với kí chủ có thể nhờ vào:
- Gió: thổi các bào tử bám vào kí chủ.
- Mưa, bão: mang các bào tủ bám vào kí chủ đồng thời tạo các vết thương trên kí chủ để bảo tử dễ xâm nhập và phát triển.
- Côn trùng: côn trùng mang bào tử đến ký chủ đồng thời tạo vết thương cho bào tử nấm xâm nhập vào cây trồng.
- Đất, hạt giống và tàn dư bệnh của cây trồng: tồn trữ bào tử nấm với một mật độ thuận lợI cho sự phát triển của bào tử nấm gây bệnh.
- Hoạt động cắt tỉa, chăm sóc cây trồng: khi cắt tỉa chăm sóc cây trồng mang bào tử nấm từ cây bệnh sang cây không có bệnh đồng thời tạo ra những vết thương cho bào tử nấm dễ xâm nhập và gây bệnh.
Phần lớn các loài nấm xâm nhập qua lỗ tự nhiên trên cây như: lỗ khí khổng, lỗ mật, ống hoa, vết thương. Một số loài nấm chuyên gây bệnh có thể xâm nhập trực tiếp qua lớp cutin, thông qua lớp biểu bì nguyên vẹn. Cơ chế như sau: bào tử nấm sau khi tiếp xúc với kí chủ gặp điều kiện thuận lợi chúng nảy mầm hình thành vòi bám chặt vào kí chủ và đồng thời tiết ra một số loạI enzim có tác dụng hòa tan bểu mô tạo thành lỗ trống và xâm nhập vào bên trong kí chủ.
Quá trình xâm nhập trực tiếp của bào tử nấm phụ thuộc vào các điều kiện sau:
- Lượng bào tử nấm gây bệnh phải có một số lượng bào tử nhất định, gọi là lượng xâm nhiễm tối thiểu.
- Điều kiện ngoại cảnh: nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, nồng độ oxi, độ pH…
- Lượng bào tử nấm phải đủ nhiều và mạnh hơn để cạnh tranh với các vi sinh vật đối kháng.
- Loài kí sinh trùng tạo điều kiện phát triển.