Dùng phương pháp gây đột biến để tăng năng suất đậu tương DT96 

Được đăng : 13-12-2016 13:59:28
Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu trên giống đậu tương DT96, do Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cung cấp làm mẫu gieo trồng. Sau khi xử lý tia gamma ở các liều khác nhau, bộ máy di truyền của giống đậu tương DT96 có sự biến đổi. Hầu hết các biến dị có sức sống bình thường, cá biệt xuất hiện một số..

Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu trên giống đậu tương DT96, do Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cung cấp làm mẫu gieo trồng. Sau khi xử lý tia gamma ở các liều khác nhau, bộ máy di truyền của giống đậu tương DT96 có sự biến đổi. Hầu hết các biến dị có sức sống bình thường, cá biệt xuất hiện một số biến dị có đặc trưng nông sinh học cao hơn đối chứng như thấp cây, số lượng quả cao hơn. Kết quả so sánh với đối chứng cho thấy, chiều cao của các cây có biến dị ưu tú thấp hơn đối chứng khoảng 15 - 20% (đây là đặc trưng có lợi về mặt canh tác). Các đặc trưng về nông học như số đốt, số cành, tỷ lệ hạt vượt trội so với đối chứng. Các biến dị này thể hiện những đặc tính quý theo hướng cải thiện năng suất.
TS. Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh cho biết: các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn trên các giống đậu tương khác nhau ở điều kiện canh tác khác nhau, nhằm cải tiến năng suất đậu tương bằng phương pháp gây đột biến.