03/11/2016
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin năm 2016

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 132 -KH /HNDTW

 

      Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Nông dân với công nghệ thông tin năm 2016

I. SỰ CẦN THIẾT

1.Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

2. Việt Nam đang bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng (WTO, TPP, hội nhập khu vực Asean,…); bên cạnh cơ hội lớn là thách thức và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Do đó, việc trang bị cho người nông dân kiến thức công nghệ, tiếp cận thông tin mới và hiện đại là một yêu cầu vô cùng cấp thiết.

3.Tình hình thực tế trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân hiện nay đang gặp khó khăn trong việc xác định đầu vào, đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, tình trạng ép giá hoặc được mùa mất giá vẫn đang xẩy ra thường xuyên. Cần góp phần nâng cao vị thế cũng như chất lượng cuộc sống người nông dân.

4. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã nhiều năm liền tổ chức đào tạo kỹ năng sử dụng internet cho bà con nông dân, việc tổ chức một Cuộc thi về nội dung này là cơ sở để đánh giá, kiểm định lại kết quả thực hiện; đồng thời góp phần tuyên truyền việc sử dụng internet của nông dân ra toàn xã hội.

II. MỤC TIÊU

1. Tìm kiếm và vinh danh những nông dân có kỹ năng sử dụng, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp nông thôn hiện nay.

2. Tìm kiếm và vinh danh những tổ chức, cá nhân có sáng kiến, công trình ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

3.Nâng cao hiểu biết cho người nông dân, đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn trên toàn quốc, đẩy mạnh việc phát triển nền “Nông nghiệp thông minh”.

III. Ý NGHĨA CUỘC THI

1. Ý nghĩa chính trị: Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu tập trung lĩnh vực khoa học công nghệ, nhằm đổi mới các mô hình tăng trưởng, làm cho người nông dân Việt Nam hiểu và ứng dụng tốt công nghệ thông tin để xây dựng đất nước có nền nông nghiệp phát triển hiện đại.

2. Ý nghĩa kinh tế: Qua cuộc thi này, nông dân trên khắp mọi miền đất nước hiểu được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp, từ đó có vận dụng hiệu quả vào thực tế sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nông dân.

3. Ý nghĩa xã hội: Việc sử dụng và ứng dụng internet nói riêng, công nghệ thông tin nói chung là phương thức hiệu quả làm mở rộng quan hệ cũng như hiểu biết xã hội, nâng tầm hiểu biết cho nông dân, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.

IV. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC

1. Tên cuộc thi: Nông dân với Công nghệ thông tin”.

2. Đối tượng dự thi: Hội viên Nông dân Việt Nam.

3. Phạm vi và thời gian triển khai:

- Phạm vi: 63 tỉnh/thành trên toàn quốc.

- Thời gian: Từ tháng 8 - Tháng 10 năm 2016.

4. Các đơn vị phối hợp tổ chức:

- Đơn vị chủ trì: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

- Đơn vị bảo trợ: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đơn vị tổ chức: Công ty Phát triển Dịch vụ Truyền thông (Công ty IPC), trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) (Đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tổ chức các cuộc thi, Giải thưởng lớn như: Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, Cuộc thi ICT thắp sáng niềm tin, Chương trình Học bổng Khuyến học “VNPT – Chắp cánh tài năng Việt” triển khai trên khắp cả nước,…);

- Đơn vị tài trợ: Các Tập đoàn, Công ty lớn trong lĩnh vực Viễn thông, CNTT, trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nông nghiệp.

5. Cách thức tổ chức Cuộc thi:

Tổ chức 2 vòng thi cấp Tỉnh và cấp Trung ương.

- Đối với cấp tỉnh:Áp dụng xét tuyển (Mỗi tỉnh xét chọn 1 người để tham gia dự thi cấp Trung ương).

      - Đối với cấp Trung ương: Áp dụng hình thức thi tuyển.

* Hình thức thi:

- Tổ chức thi thực hành trên máy tính và lý thuyết.

-Bộ đề thi do Ban Tổ chức, Ban Giám khảo xây dựng.

- Nội dung thi dự kiến bao gồm: Kỹ năng sử dụng mạng internet; gửi, nhận thư điện tử; kỹ năng truy cập  khai thác, tìm kiếm thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ nông dân trong sản xuất, chăn nuôi, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

* Thể lệ thi, Quy chế chấm thi (văn bản kèm theo)

V. KẾ HOẠCH CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

1.          Công tác chuẩn bị:

- Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Các đơn vị Bảo trợ

- Xây dựng bộ hồ sơ mời tài trợ và kêu gọi đơn vị tài trợ: Tài trợ kim cương/ vàng/ bạc/ đồng và các đơn vị đồng tài trợ.

- Xây dựng Thể lệ, Quy chế Cuộc thi

Họp báo công bố Cuộc thi:

- Mục tiêu: Công bố, phát động và truyền thông rộng rãi cho Cuộc thi trên khắp cả nước.

-Thời gian: ngày 23 tháng 8 năm 2016.

- Địa điểm: Hà Nội

- Thành phần: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi; đại diện các Bộ, ban, ngành liên quan; Phóng viên báo chí truyền hình; các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và nông nghiệp.

Nội dung chương trình:

-Công bố phát động Cuộc thi “Nông dân với Công nghệ thông tin”.

- Công bố Thể lệ, Quy chế Cuộc thi.

2. Phát động cuộc thi:

- Mục tiêu: Truyền thông rộng rãi Cuộc thi trên cả nước, thông tin đến bà con nông dân, tăng sức hấp dẫn cho Cuộc thi đồng thời phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp.

- Thời gian: dự kiến từ 15/8 - 15/9/2016 (giao cho HND tỉnh chủ động).

3.          Triển khai Cuộc thi đối với đối tượng Hội viên Nông dân Việt Nam:

3.1. Cấp Tỉnh: Từ 15/8 - 30/8/2016:

- Từ 10/8/2016: Trung ương Hội Nông dân gửi Kế hoạch, Thể lệ, Quy chế thi về Hội Nông dân các tỉnh.

- Từ 15/8 - 30/8: Hội Nông dân các tỉnh triển khai cuộc bình chọn để lựa chọn lấy 01 nông dân sử dụng internet giỏi cấp Tỉnh để tham gia vòng thi cấp Trung ương.

3.2. Cấp Quốc gia: Dự kiến thi và tổ chức trao giải ngày 01 - 02/10/2016.

- Ngày 01/10/2016: Tổ chức cuộc thi cấp quốc gia dành cho 63 nông dân đã vượt qua các cấp thi từ các tỉnh, thành trên cả nước.

- Ngày 02/10: Công bố kết quả Cuộc thi và tổ chức Lễ trao giải vinh danh những nông dân sử dụng internet giỏi.

3.3. Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải 3 và 57 giải khuyến khích.

3.4. Tổng kết và trao giải: Tại Lễ trao giải

- Thời gian dự kiến: 19h00, ngày 02/10/2016

- Địa điểm dự kiến: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô/ Triển lãm Giảng Võ.

- Hình thức: Tổ chức Lễ trao giải trang trọng, thể hiện được sự đổi mới của Nông dân Việt Nam trong thời đại công nghệ. Các clip thực hiện trong chương trình sẽ mang màu sắc công nghệ mới, hiện đại.

- Chương trình được truyền hình trực tiếp kênh sóng VTV

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành trung ương, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương, nông dân tiêu biểu từ các tỉnh, thành trên cả nước.

- Hình thức trao giải: Trao cúp, biểu trưng của Cuộc thi và phần thưởng.

- Nội dung chương trình dự kiến:

+ Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Cuộc thi.

+ Phát biểu của Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Trưởng Ban Tổ chức.

+ Phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

+ Clip tổng kết cuộc thi; đề cử trao giải.

+ Mời các tổ chức, cá nhân đạt giải lần lượt lên nhận cúp, biểu trưng và phần thưởng.

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC

      Dự kiến 2.000.000.000Đ (Hai tỷ đồng), huy động từ nguồn xã hội hóa.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Hội

1.1. Thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi:

Gồm Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ NN&PTNT, Bộ Thông tin và Truyền thông.

1.2. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi:

Gồm Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng Ban, đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ NN&PTNT, Bộ Thông tin và Truyền thông làm Phó Ban và một số đồng chí ủy viên.

1.3.Thành lập Ban Giám khảo cuộc thi.

Gồm đại diện Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng Ban, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ NN&PTNT, Bộ Thông tin và Truyền thông và một số chuyên gia.

- Giao Ban Tuyên huấn Trung ương Hội giúp Ban Thường vụ Trung ương Hội xây dựng các biểu mẫu kèm theo, hướng dẫn Hội Nông dân các tỉnh, thành phố thực hiện Kế hoạch cuộc thi của Ban Thường vụ Trung ương Hội. Nhận danh sách các thí sinh tham dự thi cấp Trung ương. Phối hợp với Văn phòng, Ban Tổ chức cuộc thi để tổ chức thi tại Trung ương Hội; Tổ chức hội nghị vinh danh Nông dân với công nghệ thông tin tại Hà Nội. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cuộc thi trình Ban Thường vụ Trung ương Hội khi kết thúc.

- Văn phòng Trung ương Hội phối hợp tổ chức vận động tài trợ, chuẩn bị địa điểm, máy móc, trang thiết bị phòng thi tại cơ quan Trung ương Hội.

- Ban Tổ chức Trung ương Hội thực hiện trình Thủ trưởng cơ quan phê duyệt quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi và công tác khen thưởng.

- Các cơ quan thông tin, báo chí của Hội thực hiện thông tin, tuyên truyền tình hình, kết quả cuộc thi của Trung ương và các tỉnh, thành Hội.

2.          Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội, xây dựng kế hoạch của cấp mình và hướng dẫn các huyện, thị, cơ sở Hội tổ chức cuộc thi đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch và thời gian quy định.

- Gửi danh sách và hồ sơ thí sinh tham gia Cuộc thi về Trung ương Hội qua Ban Tuyên huấn trước ngày 05/9/2016.

Việc tổ chức Cuộc thi “Nông dân với công nghệ thông tin năm 2016” là một trong những nội dung quan trọng trong năm 2016, yêu cầu các tỉnh, thành Hội nghiêm túc thực hiện. Quá trình tổ chức triển khai có gì vướng mắc kịp thời báo cáo Trung ương Hội để thống nhất chỉ đạo.

VIII. PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP TỔ CHỨC

1. Hội Nông dân chịu trách nhiệm về tư cách pháp nhân của Cuộc thi, ủy quyền cho Công ty IPC thực hiện mọi hoạt động tổ chức liên quan đến Cuộc thi và chi phí thực hiện; phê duyệt kế hoạch chi tiết và chương trình do IPC xây dựng; phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh.

2. Công ty IPC chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức chi tiết, dự toán kinh phí thực hiện, kêu gọi tài trợ chương trình và triển khai toàn bộ hoạt động tổ chức Cuộc thi, báo cáo Hội Nông dân về tình hình triển khai và kết quả thực hiện theo kế hoạch.

Nơi nhận:

-Thường trực Trung ương Hội;

-Ban Tuyên giáo TW (B/c);

-Ban Dân vận TW (B/c);

-Văn phòng Trung ương Đảng(Bc);

-Mặt trận Tổ quốc (Bc);

-Bộ Khoa học&Công nghệ;

-Bộ Thông tin và Truyền thông;

-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

-Các tỉnh, thành Hội;

-Lưu .

    T/M BAN THƯỜNG VỤ

   CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 Lại Xuân Môn

 

 

 

In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 2246