Kỹ thuật gieo thẳng 

Được đăng : 13-12-2016 12:29:37
Làm đất cho lúa gieo thẳng tương tự lúa cấy và thêm lần san bằng mặt ruộng, nên chia ruộng thành luống rộng 2m, rãnh sâu 10-15cm (nếu gieo vãi).- Gieo+ Chuẩn bị mống gieoChọn giống lúa ngắn ngày, thời gian sinh trưởng xung quanh 100 ngày đối với lúa mùa và 120 ngày đối với lúa xuân,Chuẩn bị thóc giống, ngâm ủ hạt giống như lúa cấy, định lượng thóc gieo, đối với lúa lai: 25 – 27 kg/ha, với lúa thuần: 35– 50 kg/haĐảm bảo mống mới nứt nanh để phù hợp với công cụ gieo vãi, nếu gieo vãi có thể mống dài bằng..

Làm đất cho lúa gieo thẳng tương tự lúa cấy và thêm lần san bằng mặt ruộng, nên chia ruộng thành luống rộng 2m, rãnh sâu 10-15cm (nếu gieo vãi).
- Gieo
+ Chuẩn bị mống gieo
Chọn giống lúa ngắn ngày, thời gian sinh trưởng xung quanh 100 ngày đối với lúa mùa và 120 ngày đối với lúa xuân,
Chuẩn bị thóc giống, ngâm ủ hạt giống như lúa cấy, định lượng thóc gieo, đối với lúa lai: 25 – 27 kg/ha, với lúa thuần: 35– 50 kg/ha
Đảm bảo mống mới nứt nanh để phù hợp với công cụ gieo vãi, nếu gieo vãi có thể mống dài bằng chiều dài hạt lúa giống.
+ Chuẩn bị công cụ gieo thẳng
Gieo thẳng sử dụng giàn gieo nên chú ý không được đổ đầy, hạt giống sẽ không xuống được.
+ Vận hành công cụ gieo thẳng
- Phân bón:
Phân chuồng: 250 – 300 kg/sào, bón lót 100% phân chuồng và phân lân.
Phân NPK với mức:
Lúa thuần: 90N + 60 P2O5 + 60 K2O
Lúa lai: 120N + 60 P2O5 + 60 K2O
Bón lót khoảng 60%, 40% còn lại bón thúc chia ra: bón thúc đợt 1 với lượng 60% của số còn lại khi lúa có 3 – 3,5 lá kết hợp với tỉa và dặm lúa; bón đón đòng 20% của số còn lại; bón vá hoặc bón nuôi hạt 20% của số còn lại (tùy tình hình sinh trưởng của ruộng lúa). Chú ý phương pháp bón phân cho lúa gieo thẳng khác với lúa cấy, tùy thuộc vào điều kiện sinh trưởng của cây lúa có thể điều chỉnh tỷ lệ bón phân cho phù hợp.
- Chăm sóc
Phun thuốc trừ cỏ: sử dụng các loại thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, phun ngay khi gieo được 1-2 ngày, (Sofit 300EC).
- Tưới nước:
Sau 5-7 ngày phun thuốc, tưới nước ngập nửa cây lúa (khoảng 3-4cm). Nếu gặp rét đậm, rét hại có thể cho nước ngập lúa, nhưng không quá 4 ngày.
Nếu ruộng tưới tiêu chủ động, cần tháo nước phơi ruộng trong 5-7 ngày khi lúa kết thúc đẻ nhánh hữu hiệu, sau đó giữ nước khoảng 4-5cm cho đến trước khi gặt 15-20 ngày có thể tháo cạn
- Phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch giống lúa cấy