Kỹ thuật trồng cây cần ta 

Được đăng : 13-12-2016 12:38:37
1. Đặc tính sinh học Cần ta có thân xốp, chia thành nhiều đốt. Mỗi đốt có 1 lá, có bẹ ôm thân, lá xẻ nhiều thùy. Ở mỗi nách lá có thể đẻ 1 nhánh để hình thành cây mới. Thường chỉ có những mắt già ở gốc mới đẻ nhánh.Cần ta là cây sinh sản vô tính, không mấy khi ra hoa, kết quả. Rễ thuộc nhóm rễ chùm, mọc ở đốt. Cần sống trong nước, nên yêu cầu đất bùn hẩu, nhiều mùn, đất thịt luôn được giữ nước, pH = 6-7.Cần sinh trưởng thuận lợi ở điều kiện nhiệt độ 15-20oC. Trên 25oC cây cần sinh trưởng chậm, cằn cỗi. Dưới 5-6oC cây cũng sinh trưởng chậm, lá có màu huyết..

1. Đặc tính sinh học Cần ta có thân xốp, chia thành nhiều đốt. Mỗi đốt có 1 lá, có bẹ ôm thân, lá xẻ nhiều thùy. Ở mỗi nách lá có thể đẻ 1 nhánh để hình thành cây mới. Thường chỉ có những mắt già ở gốc mới đẻ nhánh.
Cần ta là cây sinh sản vô tính, không mấy khi ra hoa, kết quả. Rễ thuộc nhóm rễ chùm, mọc ở đốt. Cần sống trong nước, nên yêu cầu đất bùn hẩu, nhiều mùn, đất thịt luôn được giữ nước, pH = 6-7.
Cần sinh trưởng thuận lợi ở điều kiện nhiệt độ 15-20oC. Trên 25oC cây cần sinh trưởng chậm, cằn cỗi. Dưới 5-6oC cây cũng sinh trưởng chậm, lá có màu huyết dụ.
Cần ta được trồng nhiều ở nước ta và một số nước châu Á để làm rau ăn. Thành phần rau cần ta có tinh dầu, Caroten 7,14 mg%, vitamin C 320 mg%.
2. Kỹ thuật trồng:
Cần ta có thể sống trong ao hoặc ở ruộng sâu. Hết mùa mưa tát hết nước trong ao. Ruộng thì tiến hành cày bừa đất thật nhuyễn.
Nếu bùn hẩu thì có thể không cần bón phân lót. Nếu ruộng bình thường cần bón lót 20 tấn phân chuồng cho 1 ha.
- Cần ta được cấy từ tháng 9 đến tháng 1. Tốt nhất là trong các tháng 11 và 12.
- Khoảng cách giữa các cây cần là 10 x 10 cm.
Sau khi cấy, đến lúc cây bén rễ thì rác tro bếp, phủ kín mặt ruộng, vừa để chống rét vừa để cung cấp chất dinh dưỡng cho cần.
Khi cây cao 15-20 cm bón thúc phân với lượng: phân nước 5-7 tấn + 100 kg đạm + 100 kg kali cho 1ha. Sau đó cho nước vào ngập sâu 5-7 cm. Khi cây cao 30-35 cm bón thúc lần thứ hai và đưa nước vào sâu đến 15-20 cm. Khi cây cao 50-65 cm bón thúc lần thứ 3. Lượng phân bón cũng như các lần trước. Sau đó đưa nước ngập cách ngọn cây 15-20 cm. Trồng được 2 tháng thì cho thu hoạch.
- Để giống: tháng 4 lấy gốc cần giâm vào ruộng. Khi cây mọc cao 20 cm thì rút nước chỉ giữ đất ẩm. Mầm cần đâm lên không cần phải chăm sóc và để cho cỏ mọc. Cỏ mọc có tác dụng chịu nóng cho cần.
Sang tháng 8-9 bắt đầu làm cỏ, tưới nước phân và tát nước cho đất ẩm, để cây đẻ nhiều, rồi nhổ tỉa cây ra ruộng nhân với khoảng cách 5 x 5 cm và giữ nước xăm xắp. Khi nhánh cao đến 10 cm đem cây ra ruộng sản xuất.
Năng suất cần ta, bình quân là 250-300 tạ/ha. Thâm canh có thể đạt tới 450 tạ/ha.