Kỹ thuật trồng đậu tương vụ đông 

Được đăng : 13-12-2016 12:38:38
Với cây đậu tương ở vụ đông, kinh nghiệm của bà con nông dân xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình chủ yếu sử dụng giống DT 84. Thời vụ thực hiện từ 25/9 – 5/10 hoặc 10/10. Đậu tương bố trí trên chân đất cao hơn so với ngô. Sau khi gặt lúa, biện pháp đầu tiên là phải cuốc rãnh thoát nước đề phòng có mưa lớn, hạt đậu dễ bị thối. Chuẩn bị đất bột để lấp hạt. Mỗi một sào..

Với cây đậu tương ở vụ đông, kinh nghiệm của bà con nông dân xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình chủ yếu sử dụng giống DT 84. Thời vụ thực hiện từ 25/9 – 5/10 hoặc 10/10. Đậu tương bố trí trên chân đất cao hơn so với ngô. Sau khi gặt lúa, biện pháp đầu tiên là phải cuốc rãnh thoát nước đề phòng có mưa lớn, hạt đậu dễ bị thối. Chuẩn bị đất bột để lấp hạt. Mỗi một sào cần chuẩn bị khoảng 2 bao đất bột, 1 bao trấu và một ít phân bắc mục trộn đều. Nếu đất ẩm thì gieo ngay hạt đậu tương trên ruộng: Cứ 2 hàng lúa ta gieo 1 hàng đậu tương, với khoảng cách 35cm x 10cm x 1 khóm. Mỗi khóm gieo 3 hạt, mật độ khoảng 30 khóm/m2. Mỗi sào cần khoảng 2,5 kg hạt giống. Gieo xong lấp kín hạt bằng đất bột đã chuẩn bị vừa nói ở trên. Nếu đất khô, có thể chọc lỗ gieo hạt đậu vào gốc rạ để lợi dụng độ ẩm của gốc rạ. Gieo hạt vào gốc rạ cần chú ý cắt rạ sát đất, chọc lỗ, bỏ hạt và cũng phủ đất bột như trên, cũng đảm bảo mật độ khoảng 30 khóm/m2 (50-60 cây/m2). Khi cây mọc thì chăm sóc để cây phát triển tốt. Tưới nước đảm bảo độ ẩm, bón phân, xới xáo, vun gốc cho đậu tương như phương pháp thông thường. Bón phân thúc với lượng 3-4kg urê, 8-10kg lân supe và 2-3 kg kali/sào vào thời kỳ sau khi trồng được 10-15 ngày, khi cây đã có 4-5 lá thật.