Kỹ thuật trồng giống dưa chuột mới 

Được đăng : 13-12-2016 12:35:22
1. Đặc điểm:Giống dưa chuột mới NH184 là loại cây sinh trưởng khỏe, phân nhánh nhiều. Quả đậu sớm, quả ra cả trên thân chính và nhánh phụ nên năng suất cao (1,6- 1,8 tấn/sào Bắc bộ). Thời gian từ trồng đến thu hoạch chỉ 28 ngày, thích hợp cho thu hoạch lúc quả dài 15-18cm, đường kính 3-3,5cm, quả thẳng, tròn, vỏ xanh trắng, ít hạt, ăn giòn, không có vị đắng, thích hợp cho ăn tươi dưới dạng salát.2. Thời vụ gieo trồng:Vụ xuân gieo hạt giữa tháng 2 đến..

1. Đặc điểm:
Giống dưa chuột mới NH184 là loại cây sinh trưởng khỏe, phân nhánh nhiều. Quả đậu sớm, quả ra cả trên thân chính và nhánh phụ nên năng suất cao (1,6- 1,8 tấn/sào Bắc bộ). Thời gian từ trồng đến thu hoạch chỉ 28 ngày, thích hợp cho thu hoạch lúc quả dài 15-18cm, đường kính 3-3,5cm, quả thẳng, tròn, vỏ xanh trắng, ít hạt, ăn giòn, không có vị đắng, thích hợp cho ăn tươi dưới dạng salát.
2. Thời vụ gieo trồng:
Vụ xuân gieo hạt giữa tháng 2 đến đầu tháng 3; thu hoạch tháng 4, tháng 5. Vụ đông gieo hạt tháng 8-9, thu hoạch từ trung tuần tháng 10, tháng 11. Để đảm bảo thời gian và chất lượng cây giống nên gieo hạt vào bầu trước khi trồng khi cây có 2-3 lá thật. Lượng hạt giống cần gieo: 25-30g/sào Bắc bộ (0,8-1kg/ha).
3. Làm đất:
Do cây dưa chuột có rễ ngắn nên không cần cày sâu nhưng phải xới tơi và lên luống cao 30cm, rộng 1,4m để trồng 2 hàng cách nhau 60cm, cây cách cây 40cm (1.200-1.300cây/sào Bắc bộ).
4. Phân bón:
Lượng phân cần bón cho 1 sào Bắc bộ gồm: 700-800 kg phân chuồng hoai mục +20-25kg vôi bột + 5-6kg phân đạm urê + 7kg Supe lân + 8kg Kali sunphát. Bón lót toàn bộ phân chuồng, vôi bột và lân cùng 1/3 số phân đạm và kali trước khi trồng. Số phân còn lại dùng bón thúc vào 4 thời kỳ: Thúc lần 1 khi cây đã bén rễ, hồi xanh, bón cách gốc 15cm; thúc lần 2 sau lần 1 khoảng 10 ngày; lần 3 khi cây sắp ra hoa và lần 4 sau khi thu hoạch lứa đầu hoặc lứa 2.
5. Chăm sóc:
Thường xuyên làm sạch cỏ, xới xáo, tưới nước đủ ẩm cho cây sinh trưởng nhanh, ra nhiều nhánh phụ, ra nhiều hoa, đậu nhiều quả. Làm giàn khi cây có 4-5 lá thật với kiểu giàn chữ A cao 2-2,2m cho dưa leo, ra nhiều quả. Khi các nhánh phụ đã ra hoa cái thì chừa lại 1 lá rồi bấm ngọn cho cây tiếp tục ra nhánh và tập trung dinh dưỡng nuôi quả lớn.