Làm đất trồng lúa 

Được đăng : 13-12-2016 12:29:37
Đối với vụ Đông xuân:Dọn sạch cỏ.Trục đánh bùn và san bằng mặt ruộng bằng máy cày bánh lồng có trang kèm theo.Đối với vụ Hè thu:Cày đất bằng máy với độ sâu từ 15-20 cm.Phơi ải trong thời gian 1 tháng.Bừa,..

Đối với vụ Đông xuân:
Dọn sạch cỏ.
Trục đánh bùn và san bằng mặt ruộng bằng máy cày bánh lồng có trang kèm theo.
Đối với vụ Hè thu:
Cày đất bằng máy với độ sâu từ 15-20 cm.
Phơi ải trong thời gian 1 tháng.
Bừa, trục và san bằng mặt ruộng bằng máy kéo bánh lồng có công cụ trang phẳng mặt ruộng kèm theo.
Sử dụng máy kéo liên hợp với máy phay hoặc bánh lồng và trục bùn. Tuỳ theo diện tích ruộng lớn hay nhỏ mà dùng máy kéo lớn (trên 50 HP), trung bình (20-35HP) hoặc nhỏ như máy xới tay (12-15HP), máy trục bùn tự hành hoặc phay lồng (6-12 HP).
Chú ý: Ruộng phải bằng phẳng, có hệ thống thoát nước tốt và không đọng nước.