03/11/2016
Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu

Đây là một trong những quy định nằm trong Nghị định 20 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vừa được Chính phủ ban hành.

Trường hợp khác được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận cho hộ nghèo;

Ngoài ra, Chính phủ đã quy định miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho 4 đối tượng bao gồm: Hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao hoặc công nhận đất để sản xuất nông nghiệp; Xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định;

Nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định; Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định.

Nghị định cũng quy định giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với: Một là, diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao nhưng không quá hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân;

Hai là diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội…, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp; Ba là, đối với diện tích đất nông nghiệp Nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân quản lý sử dụng.

Thời hạn miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện từ ngày 1/1/2011 đến hết ngày 31/12/2020.

In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 1895