Nuôi tôm sú nước ngọt 

Được đăng : 13-12-2016 13:53:20
Nuôi tôm sú nước ngọt về mặt nguyên tắc là được. Về lâu dài nếu không khoanh vùng, đầu tư thuỷ lợi đàng hoàng thì việc thất bại không phải do công nghệ nuôi tôm sú nước ngọt mà do môi trường bị suy thoái.Nuôi tôm nước ngọt thường ở vùng gần đê ngăn mặn, không thể thay nước vì hệ thống thuỷ lợi chủ yếu phục vụ cho trồng lúa. Nước..

Nuôi tôm sú nước ngọt về mặt nguyên tắc là được. Về lâu dài nếu không khoanh vùng, đầu tư thuỷ lợi đàng hoàng thì việc thất bại không phải do công nghệ nuôi tôm sú nước ngọt mà do môi trường bị suy thoái.
Nuôi tôm nước ngọt thường ở vùng gần đê ngăn mặn, không thể thay nước vì hệ thống thuỷ lợi chủ yếu phục vụ cho trồng lúa. Nước ngọt hầu như không luân chuyển. Do vậy, với một vài hộ làm thì được nhưng nhiều hộ cùng làm thì môi trường sẽ xấu đi rất nhiều. Trong chuyến viếng thăm các nông dân ở Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), nơi có nhiều hộ nuôi tôm nước ngọt, thấy thuỷ lợi rất khó khăn, nước khá bẩn, lúa sống được nhưng tôm sẽ chết. Tôi đã nói với họ"Các anh không khéo, nuôi nhiều là mất trắng đó!"
Việc nuôi tôm sú nước ngọt cần làm hệ thống thuỷ lợi khép kín, nuôi ở vùng nước ngọt hoàn toàn, vùng cù lao không bị ảnh hưởng bởi thuỷ lợi, không dùng cống để ngăn mặn. Nước trong ao tôm thải ra dùng để tưới cây và đưa nước mới vào nuôi. Nước thải ao nuôi tôm, nguồn phân bón dồi dào, lượng dinh dưỡng cao. Viện Nghiên Cứu NTTS II đang chuẩn bị chọn điểm ở Tiền Giang để triển khai mô hình này.