Phương pháp bảo quản trái thanh long sau thu hoạch 

Được đăng : 13-12-2016 13:59:28
Sơ chế và bảo quản thanh long xuất khẩu:Phân loại quả theo trọng lượng, có thể sử dụng thang phân loại của phân Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoach chi nhánh miền Nam dự thảo theo đó quả thanh long được phân làm 4 loại: loại trên 500g, loại 2 từ 380g-500g, loại 3 từ 300-380g, loạ 4 nhỏ hơn 300g. Theo cách phân loại này thì các loại quả từ hạng 3 trở lên đều có thể xuất..

Sơ chế và bảo quản thanh long xuất khẩu:
Phân loại quả theo trọng lượng, có thể sử dụng thang phân loại của phân Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoach chi nhánh miền Nam dự thảo theo đó quả thanh long được phân làm 4 loại: loại trên 500g, loại 2 từ 380g-500g, loại 3 từ 300-380g, loạ 4 nhỏ hơn 300g. Theo cách phân loại này thì các loại quả từ hạng 3 trở lên đều có thể xuất khẩu được.
Xử lý trừ nấm: Quả được xếp ra sàn tối đa là 5 lớp, khong nên chất đống, sau đó quả được xử lý bằng cách nhúng quả vào tau đựng nước trừ nấm, xếp quả một bên, quạt gió cho khô tối thiểu 15 phút, rồi đóng thùng.
Đóng thùng: thùng carrton đựng thanh long có kích thước 46x31x13cm, làm bằng giấy carton gồm 3 lớp dày 5mm, thùng có 10 lỗ thông gió kích thước 2,5x4cm, bố trí đối xứng. Bên trong thùng có vách ngăn cho từng quả một. Trọng lượng thùng là 750g. Quả được bọc bằng bao PE có 10 lỗ thông gió đường kính là 5mm hay toothơn nên bọc bằng lưới polystiren, như vậy sẽ tranh được sướt khi chuyên chở. Trọng lượng tịnh quả là 5-5,2kg.
Tồn trữ, chuyên chở: do quả thanh long dễ hư, khi xuất khẩu cần chuyên chở nhanh bằng tàu lạnh. Hễ xuất khẩu ít thì có thể chở băng máy bay, giữ ở nhiệt độ mát trong máy bay. Khi chuyên chở xa bằng tàu thì các thùng thanh long phải làm lạnh trước ở nhiệt độ 8oC sau đó cho vào container giữ ở nhiệt độ 5oC, ẩm độ không khí từ 85-90%, có ván lót để bảo đảm thông gió.