Quy trình canh tác giống đậu tương DT96 

Được đăng : 13-12-2016 12:38:38
Thời vụ gieo hạt: Ở phía Bắc, vụ xuân từ 20/2-1/4, hè thu từ 15/6-30/7, đông trước 5/10; ở các tỉnh phía Nam, áp dụng chung trong khung thời vụ như các giống đậu tương khác. Mật độ cây: Vụ xuân 40 x 15 cm, vụ hè thu 40 x 20 - 25 cm, vụ đông: 35 x 10 cm (gieo 2 - 3 hạt/hốc)...

Thời vụ gieo hạt: Ở phía Bắc, vụ xuân từ 20/2-1/4, hè thu từ 15/6-30/7, đông trước 5/10; ở các tỉnh phía Nam, áp dụng chung trong khung thời vụ như các giống đậu tương khác. Mật độ cây: Vụ xuân 40 x 15 cm, vụ hè thu 40 x 20 - 25 cm, vụ đông: 35 x 10 cm (gieo 2 - 3 hạt/hốc). Lượng phân bón áp dụng cho 1 ha: 6 tấn phân chuồng + 90 kg đạm urê + 375 kg lân + 100 kg kali + 300 kg vôi bột. Bón lót: Toàn bộ phân chuồng + lân +1/2 phân đạm; bón thúc lúc cây có 5-6 lá. Làm đất, gieo hạt: Luống rộng 1,2 - 1,5 m, rãnh: Rộng 30 - 40 cm, sâu 15 - 20 cm; trên đất ướt rạch ngang sâu 2 - 3 cm, trên đất khô 5 - 7 cm, rạch cách nhau 35 - 40 cm.
Hiện tại ở những vùng gò đồi vùng bãi thiếu nước cho sản xuất nông dân đã chủ động dùng giống đậu tương DT 96 thay thế những giống cây trồng cần nhiều nước tưới. Với ưu thế là giống ngắn ngày DT96 có thể mở rộng trên diện tích bỏ hoang hoá vụ xuân ở miền núi, sau đó diện tích này có thể gieo cấy vụ lúa mùa tiếp theo