Sử dụng kho lạnh trong sản xuất khoai tây giống 

Được đăng : 13-12-2016 12:29:37
Việc ứng dụng kho lạnh để bảo quản khoai tây giống giúp giảm tỷ lệ hao hụt từ 50-60% xuống còn 5 - 10%, giảm nấm bệnh, tránh ô nhiễm môi trường và tăng năng suất từ 15 - 20% so với phương pháp..

Việc ứng dụng kho lạnh để bảo quản khoai tây giống giúp giảm tỷ lệ hao hụt từ 50-60% xuống còn 5 - 10%, giảm nấm bệnh, tránh ô nhiễm môi trường và tăng năng suất từ 15 - 20% so với phương pháp thủ công tán xạ trước đây.
Tuy nhiên, hệ thống kho lạnh hiện có mới đáp ứng được gần 20% nhu cầu giống của tỉnh. Vì vậy, trong năm nay, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đầu tư thêm 5 kho lạnh mới để thực hiện các đề án sản xuất giống khoai tây sạch bệnh bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, sản xuất giống khoai tây nguyên chủng, khoai tây trái vụ.