Cây lương thực

Kinh nghiệm phòng trừ sâu cuốn lá cho lúa

Kinh nghiệm phòng trừ: Phun thuốc trừ sâu vào giai đoạn trứng sâu nở rộ đến sâu non tuổi 1-2 là tốt nhất. Cần theo dõi dự báo, bướm (ngài) ra rộ và trứng sâu nở rộ của Trạm Bảo vệ thực vật các..


Ph­ương pháp cấy lúa cải tiến

Từ một phát hiện bất ngờ khi theo dõi những hàng lúa cấy ven bờ theo cách cấy truyền thống của nông dân ta từ tr­ước đến nay, các cán bộ khoa học thuộc Viện Lúa (tr­ường ĐHNN1 Hà Nội) nhận thấy: các khóm cho nhiều..


Một số lưu ý khi bón phân cho lúa

Cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng, cần sử dụng 16 nguyên tố, C, H, O chiếm cao và có trong tự nhiên. Còn lại 13 nguyên tố cần phải bổ sung, chia ra:- Nguyên tố đa lượng: cây cần số lượng lớn, là N, P2Ọ và K2O.- Nguyên tố trung lượng:..


Biện pháp gieo sạ

Chuẩn bị hạt giốngLàm sạch hạt lúa trước khi ngâm ủ bằng cách ngâm hạt trong nước muối 15% trong thời..


Làm đất trồng lúa

Đối với vụ Đông xuân:Dọn sạch cỏ.Trục đánh bùn và san bằng mặt ruộng bằng máy cày bánh lồng..


Chọn giống lúa

Giống là một trong những yếu tố quyết định đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa.Sử dụng..


< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>