Cây lương thực

Ứng dụng hệ thống canh tác lúa cải tiến cho năng suất cao

Với mật độ gieo cấy từ 25 đến 32 dảnh/m2 là thích hợp với lúa Chiêm Hương và lúa Nhị Ưu 838, trong điều kiện canh tác của địa phương thì năng suất lúa đã có bước tiến rõ rệt...


Kỹ thuật bảo quản thóc

Để tránh gây độc đối với người và gia súc, các biện pháp bảo quản sinh học và vật lý đang dần thay thế cho các chất hoá học trong bảo quản nông sản.Mới đây, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch đã công bố phương pháp bảo quản thóc lúa quy mô hộ gia đình bằng chất hoạt động bề mặt do các nhà..


Bệnh cháy bìa lá

Triệu chứng: Bệnh cháy bìa lá (Rice leaf blight) phát sinh và phá hại từ thời kỳ mạ đến chín, nhưng triệu chứng điển hình là sau khi lúa đẻ nhánh đến trổ và chín sữa. Vết bệnh tạo thành các sọc từ mép lá gần đỉnh, phát triển dần cả..


Giới thiệu về cây khoai lang

Khoai lang là cây rau lương thực đứng hàng thứ bảy trên thế giới sau lúa mì, lúa nước, ngô, khoai tây, lúa mạch, sắn.Năm 2004, toàn thế giới đã trồng 9,01 triệu ha khoai lang, đạt sản lượng 127,53 triệu tấn, sản lượng khoai lang của Việt Nam là 1,65 triệu tấn.Khoai lang có khối lượng đường bột (cacbonhydrat), vitamin A và năng lượng cao hơn..


Bệnh hoa cúc trên lúa

Bệnh hoa cúc do nấm Ustilaginoidea virens (Cooke) Taka gây nên. Bệnh gây hại trên một số cây trồng như ngô, kê... và phát sinh gây hại chủ yếu trên cây lúa ở giai đoạn từ khi lúa phơi màu cho tới khi chín. Triệu..


Bón phân cho lúa trên đất phèn

Đất phèn, đất chua phèn hay đất chua là các thuật ngữ khác nhau để chỉ loại đất có độ pH thấp, thường là từ 5,5 trở xuống. Có khi pH chỉ còn 3 hoặc 2. Thủ phạm chủ yếu trong đất phèn là nhôm (Al) và Sắt (Fe). Tùy theo điều kiện hình thành mà có nơi Fe chiếm ưu thế có nơi Al chiếm ưu thế, có nơi 2 thành phần này cùng chung sống với nhau. Khi quan sát màu nước trong ruộng, biểu hiện rõ..


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>