Cây lương thực

Bón phân cho lúa trên đất phèn

Đất phèn, đất chua phèn hay đất chua là các thuật ngữ khác nhau để chỉ loại đất có độ pH thấp, thường là từ 5,5 trở xuống. Có khi pH chỉ còn 3 hoặc 2. Thủ phạm chủ yếu trong đất phèn là nhôm (Al) và Sắt (Fe). Tùy theo điều kiện hình thành mà có nơi Fe chiếm ưu thế có nơi Al chiếm ưu thế, có nơi 2 thành phần này cùng chung sống với nhau. Khi quan sát màu nước trong ruộng, biểu hiện rõ..


Khử trùng hạt thóc giống

Nhiều loại nấm và vi khuẩn gây bệnh như: Nấm bệnh khô vằn, đạo ôn, tiêm hạch; vi khuẩn gây bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh bạc lá lúa,… tồn tại trên..


Khử trùng hạt thóc giống

Nhiều loại nấm và vi khuẩn gây bệnh như: Nấm bệnh khô vằn, đạo ôn, tiêm hạch; vi khuẩn gây bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh bạc lá lúa,… tồn tại trên..


Gieo mạ trên khay bùn

Chuẩn bị khay mạ: Hiện nay khay nhựa sử dụng để gieo mạ được nhập từ Trung Quốc, có kích thước dài x rộng = 0,6 x 0,35m, có 561 lỗ, mỗi sào Bắc Bộ (360m2) cần 27-30 khay mạ.Chuẩn bị giống gieo: Lượng giống cần gieo để có đủ mạ ném cho 1 sào ruộng,..


Cách hạn chế lúa đẻ nhánh vô hiệu

Hạn chế đẻ nhánh vô hiệu bằng cách bón phân đạm sớm, bón tập trung: Phân urê thường được bón lót sâu với lượng 30-50% (tổng lượng bón cho lúa vụ xuân 6-12kg/sào..


Cách khắc phục hiện tượng ngô không hạt

Nguyên nhân thì nhiều, ngoại trừ yếu tố do chất lượng hạt giống ra, phần lớn là do thời tiết và kỹ thuật canh tác không được chú ý đúng mức. Hiện tượng này thường xảy ra trong thời gian 2 tuần trước khi cây trổ cờ cho đến khi cây trổ cờ, phun râu. Nói cho cùng thì yếu tố thời..


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>