Cây lương thực

Chọn thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa

Kinh nghiệm phòng trừ: Phun thuốc trừ sâu vào giai đoạn trứng sâu nở rộ đến sâu non tuổi 1-2 là tốt nhất. Cần theo dõi dự báo, bướm (ngài) ra rộ và trứng sâu nở rộ của Trạm Bảo vệ thực vật các..


VN 8960- Giống ngô lai nhiều ưu điểm

Trong những năm qua, Công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hố đã phối kết hợp với Viện Nghiên cứu Ngô tiến hành các nghiên cứu so sánh giống và thực nghiệm mô hình trình diễn các giống ngô..


Việt lai 24 trên đất hạn

Viện Nghiên Cứu lúa – Trường ĐHNN I vừa phối hợp với Trung tâm giống cây trồng Thái Nguyên trình diễn giới thiệu 3 giống lúa mới do các nhà khoa học VN lai tạo gồm VL24, TH3-4 và TH3-5 tại xã Tân Cương, tỉnh Thái..


Quy trình sản xuất hạt giống ngô lai F1 HQ 2000

Đặc điểm dòng bố mẹDòng bố mẹ có chiều cao cây trung bình 1,3- 1,5m, chiều cao đóng bắp 0,6- 0,7m, chống đổ và chịu hạn tốt.Thời gian từ gieo hạt đến chín: vụ xuân 125- 130 ngày, vụ đông 105- 115 ngày.Chuẩn bị vật tưVật tư chuẩn bị cho 1 sào Bắc bộ (360m2) gồm: phân..


Trồng khoai tây KT2 trên đất 2 vụ lúa

Giống khoai tây KT2 có thời gian sinh trưởng từ 85-87 ngày, sinh trưởng khỏe, năng suất trung bình 22-25 tấn củ/ha, thâm canh cao đạt trên 30 tấn/ha. Củ thương phẩm màu vàng, ăn đậm đà, thịt củ chắc, phù hợp với..


HS 118, giống lúa lai cho vụ hè thu

HS 118 có mấy đặc điểm cơ bản sau đây: Thời gian sinh trưởng trong vụ hè thu từ 92-95 ngày, cây cao trung bình từ 0,95 đến 1 mét, đẻ tương đối khoẻ, sinh trưởng mạnh, chịu được..


<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>