25/07/2018
Giải pháp khoa học công nghệ xây dựng, nâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Bắc Trung Bộ

1. Ao nuôi

Trên cơ sở áp dụng theo Tiêu chuẩn TCVN 171:2001 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy trình công nghệ nuôi thâm canh tôm sú, xây dựng ao nuôi cho vùng Bắc Trung Bộ cần phải đáp ứng được một số tiêu chí sau:

-  Các ao phải có diện tích 0,5-1 ha, kích thước dài/rộng không lớn hơn 1,5/1;

-  Mỗi ao phải có ao lắng lọc xử lý nước cấp, diện tích từ 20-25% tổng diện tích ao nuôi;

-  Ao xử lý nước thải có diện tích từ 10-15% tổng diện tích ao nuôi.

2. Sơ đồ bố trí hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản

Đối với khu nuôi cao triều có các sơ đồ ao xử lý nước cấp và nước thải như sau:

·Sơ đồ 1: Xây dựng ao lắng ao xử lý nước cấp và ao xử lý thải riêng

Đối với những chủ hộ có nhiều ao nằm tập trung cạnh nhau, cần xóa bỏ bờ bao tạo thành một ao lớn, xây dựng ao lắng, ao xử lý thải riêng.

Đối với những chủ hộ có nhiều ao nằm rải rắc, cần tiến hành chuyển đổi với các chủ hộ khác có ao nằm bên cạnh, xóa bỏ bờ bao tạo thành ao lớn để xây dựng ao lắng, ao xử lý thải riêng.

Ưu điểm: Quy hoạch ao nuôi lớn, tập trung, thuận tiện trong việc quản lý ao nuôi, chủ động cấp nước, cấp một lần cho một ao thay vì nhiều lần cho từng ao đơn lẻ. Ao lắng, ao xử lý thải độc lập sẽ giúp đảm bảo chất lượng nước cấp/thoát, giảm tác động dịch bệnh đến con giống. Có thể áp dụng hình thức nuôi thâm canh hai vụ, tăng hiệu quả kinh tế.

Nhược điểm: Gặp khó khăn trong dồn đổi ao. Kinh phí đầu tư ban đầu do dồn đổi ao, bố trí lại hệ thống cấp, thoát nước.

·Sơ đồ 2: Xây dựng ao lắng, ao xử lý nước cấp tập trung, ao xử lý nước cấp cho 2 ao liền kề

Ở sơ đồ này xây dựng ao lắng tập trung, có quy mô tùy theo hình thức cấp vào từng ao. Hai ao cạnh nhau sẽ tách một phần diện tích ao, gộp lại tạo thành một ao xử lý nước cấp riêng cho các ao đó. Đồng thời xây dựng ao xử lý nước thoát tập trung.

Ưu điểm: Xây dựng ao lắng độc lập, đảm bảo đủ nguồn nước cấp theo tiêu chuẩn. Xây dựng ao xử lý nước cấp riêng hai ao, đảm bảo chất lượng nước cấp. Áp dụng nuôi thâm canh hai vụ, tăng hiệu quả kinh tế. Ao xử lý thải tập trung, đảm bảo nước thải an toàn khi thải ra ngoài.

Nhược điểm: Gặp khó khăn trong dồn đổi ao. Kinh phí đầu tư ao lắng, ao xử lý nước cấp, ao xử lý nước thoát lớn do dồn đổi ao, bố trí lại hệ thống cấp, thoát nước.

Bảng 1. Thông số kỹ thuật một ao nuôi

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Sơ đồ 1

Sơ đồ 2

1

Diện tích ao

m2

5.000-10.000

4.000-5000

2

Tỉ lệ diện tích ao nuôi/diện tích ao

%

70

80

3

Tỉ lệ diện tích ao lắng, xử lý nước cấp/diện tích ao

%

20

20

4

Tỉ lệ diện tích ao xử lý nước thoát/diện tích ao

%

10

 

5

Diện tích ao xử lý thải tập trung

m2

 

5.000-10.000

6

Độ sâu ao nuôi

m2

1,5-2

1,5-2

7

Hệ số mái

 

1-1,5

1-1,5

Đối với khu nuôi ngoài đê – thấp triều: Nên xây dựng ao lắng và xử lý nước cấp riêng cho từng ao, ao xử lý nước thoát tập trung.

Ưu điểm: Xây dựng được ao lắng, ao xử lý nước cấp. Xây dựng được ao xử lý nức[ thải thoát tập trung hoặc xử lý ngay tại kênh tiêu.

Nhược điểm: Kinh phí đầu tư xây dựng ao lắng, ao xử lý nước thoát lớn. Giảm diện tích ao nuôi do dành một phần diện tích cho ao lắng.

 

Bảng 2. Thông số kỹ thuật khu nuôi thấp triều

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Thông số

1

Diện tích ao

m2

5.000-6.000

2

Tỉ lệ diện tích ao nuôi/diện tích ao

%

80

3

Tỉ lệ diện tích ao lắng, ao xử lý nước cấp/diện tích ao

%

20

4

Độ sâu ao nuôi

m2

1,5-2

5

Hệ số mái

 

1-1,5

 

BBT

In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 2457