Hoa và cây cảnh

Chăm sóc và bón phân cho hoa cúc

1. Đặc điểm chung: - Cây hoa cúc ưa khí hậu mát, nhiệt độ 15-20oC. - Ưa khí hậu ẩm, độ ẩm đất thích hợp 60-70%, độ ẩm không khí..


Chăm sóc bón phân cho hoa huệ và hoa Lay ơn

1. Đặc điểm chung: - Là cây ưa khí hậu mát, nhiệt độ thích hợp 20-25oC. - Ưa nắng, do vậy vườn trồng cần phải không bị cây che bóng. - Yêu cầu..


Chăm sóc bón phân cho các cây kiểng lá và hoa thân gỗ

Đặc điểm: Các loại cây kiểng lá như đinh lăng, lá trắng, chuỗi ngọc, cô-tông, ... được trồng khá phổ biến trong công viên, tiểu cảnh. Với các loại..


Sang chậu cho cây kiểng

Sang chậu là một công việc bắt buộc đối với người làm và chơi cây cảnh. Lâu không sang chậu, cây hỏng.Sang chậu sai kỹ thuật cây bệnh và bỏ cành hoặc chết. Đa phần nhà nào cũng ít nhiều có cây cảnh trang trí ngoại thất hay nội thất. Vì vậy việc giới thiệu kỹ thuật sang chậu là rất cần thiết.Sang chậu nhằm 6 mục đích:- Cây cảnh trồng trong chậu lâu năm, đất cứng, hết màu, rễ cây ăn ra bám vào một lớp dầy xung quanh thành chậu. Mùa hè nắng chiếu vào thành chậu đốt nóng rễ phía..


Bệnh thối đọt trên cây địa lan và cách phòng trừ

Nguyên nhân bệnh có thể do bị nước nhiều hay do phân tưới có mang mầm bệnh. Do đổ vào mùa mưa nên che thêm cho giàn và..


Phương pháp ghép cây hoa hồng

Hoa hồng là một loài hoa đẹp nhất trong các loài hoa, được xem là biểu tượng của tình yêu và niềm hạnh phúc, nhưng nó cũng là loài hoa khó trồng. Khó không phải ở chỗ trồng cho cây mọc lên mà làm thế nào cây hồng đó cho được những đóa hoa to, đẹp.Hồng có nhiều loại, từ loại hoa..


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>