15/04/2022
Kinh nghiệm xử lý cây na ra quả trong thân cây và dải vụ, tăng năng suất, chất lượng quả

na1

Ảnh minh họa

Cây na là cây khá quen thuộc với người dân Việt Nam. Có nhiều vùng trồng na ở nước ta, diện tích trồng tập trung lên đến hơn 100 ha.

Nhiều năm trở lại đây việc áp dụng kỹ thuật cắt tỉa, bấm cành để cho quả ở đầu cành nâng cao năng suất. Tuy nhiên để tạo cho na ra quả có chất lượng cao đó là xử lý cây na ra quả trong thân.

Việc xử lý cho cây na ra quả trong thân làm rút ngắn thời gian thu hoạch, quả to, đẹp. Tạo điều kiện cho việc dải vụ,cho na ra quả trái vụ, mang lại giá bán na cao hơn so với na chính vụ.

Xử lý cây na ra quả trong thân việc thụ phấn, đậu quả, chăm sócvà phòng trừ sâu bệnh hại cho cây được thuận lợi hơn. Mang lại năng suất cao hơn cho cây na.

Bước 1: Tạo mầm chồi trong thân

Tiến hành sau khi thu hoạch cắt tỉa hết các cành, thu gọn tán cây na vào tháng 9 tháng 10 dương lịch hàng năm, thu gom cành, lá đem tiêu hủy, phun thuốc trừ mấm bệnh lên thân cây để giúp các mắt trên thân sạch bệnh.

 Bước 2: Tỉa cành mầm chồi trong thân

- Thời gian tiến hành là đầu tháng 12 dương lịch. Làm vào ngày không mua, khi cây na bắt đầu có lá vàng,  tỉa hết cành nhỏ, cành sâu bệnh, những cành có sức sống để lại đểuxử lý ra quả trong thân, chia đều khoảng cách giữa các cành trong thân để khoảng cách quả trong thân đều.

Bước 3: Bấm cành vượt và các cành trong thân xử lý ra chồi mang hoa

Tiến hành bấm cành trước tết âm lịch 15 ngày. Bấm cành sát với thân để cành 1 cm.

Sau đó khi quả phát triển có đường kính 3 cm tiến hành bấm cành không có quả để tạo mầm chồi mới ra mang hoa xử lý thụ phấn để tạo quả vụ sau.

Tỉa hoa, thụ phấn, đậu quả để lại trên cây số lượng quả phù hợp với sức sống của cây. Kết hợp các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cho cây để nuôi quả và đủ sức sống ra quả vụ sau.

Lê Khôi

In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 255