KỸ THUẬT THUỶ SẢN

Ương nuôi ấu trùng tôm he Nhật Bản

1. Chuẩn bị nước thả ấu trùng (nauplius)Nước được cấp trước khi thả ấu trùng 1 ngày, khoảng 1/2 dung tích bể.2. Mật độ từ 90 – 130 ấu trùng/lít3. Thuần hóa, xử lý và thả ấu trùngCân bằng các yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ muối...) giữa nơi..


Xử lý chất thải trong ao tôm bằng phương pháp xiphông

Xiphông là một biện pháp xử lý chất thải và chất lắng đọng khác ở đáy ao nuôi tôm sú công nghiệp và bán công nghiệp khá mới hiện nay, không những hút hết những chất hữu cơ bị..


Nuôi cá điêu hồng xen canh với tôm sú

Ở một số vùng nuôi tôm, việc kết hợp nuôi cá điêu hồng xen canh với tôm sú vào mùa nước ngọt là biện pháp tốt để giảm rủi ro và cân bằng môi trường sinh thái.CẢI TẠO AOSau khi đã thu hoạch tôm, tháo cạn nước, nếu ao nuôi..


Sử dụng dung dịch anolyte trong sản xuất tôm giống ở phú yên

Thông thường, khi xử lý các hồ, bể nuôi tôm và môi trường trong suốt quá trình ương tôm sú giống… hầu hết các vựa, trại tôm giống chủ yếu dùng hóa chất clorin để..


Nuôi tôm và những nguy hại do ô nhiễm

Không chỉ tại Việt Nam mà ngay cả tại nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á như Philippine, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia hoạt động nuôi tôm đã tạo ra một sự chuyển đổi hiệu quả và đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân.Tuy nhiên, một nghiên cứu của Tổ chức Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) về hoạt động nuôi tôm tại các nước ven Thái Bình Dương đã đưa ra một cảnh báo về sự suy giảm của ngành này trong khu vực. Sự suy giảm của ngành công nghiệp nuôi tôm xuất phát từ những nguyên nhân sau:- Mức..


Kỹ thuật nuôi ghép cua xanh với tôm sú

Năm 2003, các nhà khoa học ngành thuỷ sản đã nghiên cứu thành công và hoàn thiện công..


<< < 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 >