KỸ THUẬT THUỶ SẢN

Nuôi tôm sú

CHUẨN BỊ AO NUÔI1. Nạo vét bùn và mùn bã hữu cơ ra khỏi ao.Nạo vét các chất bùn hữu cơ do xác tảo và thức ăn thừa tạo nên, dùng men vi sinh để giúp phân hủy trong trường hợp không nạo vét hết bùn dơ ra khỏi ao.Trường hợp không có thể nạo vét bùn trong ao ra ngoài được, nên cải thiện đáy ao với men vi sinh như Power pack hoặc Aqua bac hoặc Super..


Cách phân biệt đực cái giống tôm càng xanh

Tôm đực có sự phân hóa về kích thước rất rõ: một số ít có kích thước to kỷ lục, số khác lại còi cọc, tỷ lệ sống không cao trong khi nuôi toàn tôm cái..


<< < 72 73 74 75 76 77