KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT

Cách phơi và bảo quản thóc

Phơi và bảo quản thóc tốt, đúng kỹ thuật cũng là biện pháp tăng năng suất và hiệu quả sản xuất đối với nhà nông vì thực tế mức hư hao sau thu hoạch đối với lúa thường chiếm tới 15-20%. Thóc có thể được làm..


Bệnh bạc lá lúa

Sản xuất vụ mùa trong nền nhiệt độ cao, ẩm độ cao, cùng với mưa to và gió lớn sẽ xảy ra. Lúa vụ mùa một số giống có tiềm năng năng suất cao thường hay bị bệnh bạc lá. Bệnh do vi khuẩn Xanthomonas Oryzea gây ra, khi mắc bệnh thì cây không có khả năng quang hợp để tạo dinh dưỡng nuôi hạt, từ đó những..


Kỹ thuật ngâm ủ mạ ở vụ xuân

Điều tra phương pháp ngâm ủ mạ của bà con nông dân ở nhiều vùng trọng điểm lúa thuộc khu vực các tỉnh phía Bắc cho thấy, phổ biến áp dụng phương thức "Hai nước - hai cạn" tức là ngâm hạt giống 2 ngày đêm (48 giờ) và ủ 2 ngày đêm (48 giờ). Khi ủ cứ..


Cách phun thuốc trừ cỏ cho lúa có hiệu quả

Vụ xuân ở các tỉnh phía Bắc thường gặp nhiều đợt gió mùa đông bắc muộn tràn về làm nhiệt độ môi trường giảm thấp, đây cũng là giai đoạn cây lúa từ cấy đến hồi xanh cần phun nhiều loại thuốc..


Kỹ thuật xử lý ngâm ủ giống lúa liền vụ

Do đặc điểm sinh lý của hạt giống lúa, sau khi thu hoạch phải trải qua giai đoạn ngủ nghỉ, sau đó mới tới giai đoạn nẩy mầm. Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay thường lấy giống lúa thu hoạch vụ xuân chuyển sang làm giống gieo cấy luôn ở vụ mùa (gọi là giống lúa liền vụ).Qui trình sản xuất giống lúa..


Kỹ thuật gieo lúa thẳng

Khái quát kỹ thuật gieo thẳng- Làm đất cho lúa gieo thẳng tương tự lúa cấy và thêm lần san bằng mặt ruộng, nên chia ruộng thành luống rộng 2m, rãnh sâu 10-15cm (nếu gieo..


<< < 96 97 98 99 100 101 102 >