KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT

Biện pháp bảo quản lúa giống

1. Thu hoạch:- Lúa giống trước khi thu hoạch đã được khử lẫn đạt tiêu chuẩn qui định sau đó tiến hành thu hoạch. Nếu ruộng kế bên khác giống, tốt nhất nên bỏ lại 1-2m ở cạnh bên ruộng khác giống để làm lúa ăn. Vì vụ HT thường mưa và ẩm độ không khí cao, cắt xong nên..


Cách phòng trị bệnh lùn xoắn lá và rầy nâu

Về con rầy nâu: Xin khẳng định một điều chắc chắn với bạn rằng chúng không thể lây qua hạt lúa giống để gây hại cho vụ sau được. Vậy bạn cứ yên tâm dùng hạt giống trên ruộng đang bị rầy nâu gây hại ở vụ Đông xuân (ĐX) này để gieo..


Các loại lúa trồng vụ mùa cho năng suất cao

Khi chọn giống để gieo sạ cho vụ Hè thu, ngoài những đặc tính năng suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu sâu bệnh thì bà con nên lưu ý thêm các đặc tính như chịu hạn, chịu úng, đổ ngã.* OM 2517: Thời gian sinh trưởng: 85 – 90 ngày.- Đẻ nhánh khá, dạng hình..


Cách bón phân cho mạ

Kỹ thuật gieo và chăm sóc mạ mùa (cho các giống lúa lai chuyên mùa)Đất gieo mạ cần cày ngả, bừa kỹ, ngâm nước cho ngấu. Cày lại, bừa một..


Phòng chống rét cho mạ non trên đất cứng

Phương pháp chống rét cho mạ trên nền cứng (Phương pháp Tunel, vòm cống nền khô)Mạ..


Kỹ thuật bón phân tốt nhất

Để phòng trừ dịch hại cho cây trồng người ta tiến hành nhiều biện pháp song song trong canh tác. Bón phân cân đối chỉ là một phần của biện pháp canh tách bảo vệ dịch hại. Dưới đây chúng tôi giới thiệu cho bạn quy trình canh tác bảo vệ thực vật trên cây lúa và cây rau họ thập tự (bao gồm cả phần bón phân cho lúa, rau để phòng..


<< < 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 >