Nuôi cá

Ðặc điểm sinh sản cá tra, cá ba sa

Cá tra: Tuổi thành thục của cá đực là 2 tuổi và cá cái 3 tuổi, trọng lượng cá thành thục lần đầu từ 2,5-3 kg. Trong tự nhiên chỉ gặp cá thành thục trên sông ở địa phận của Campuchia và Thái lan. Ngay từ năm 1966, Thái lan đã bắt cá tra thành thục trên sông ( trong đầm Bung Borapet) và..


Ðặc điểm sinh trưởng của cá tra, cá ba sa

- Cá tra có tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh, còn nhỏ cá tăng nhanh về chiều dài. Cá ương trong ao sau 2 tháng đã đạt chiều dài..


Ðặc điểm dinh dưỡng của cá tra, cá ba sa

- Cá tra khi hết noãn hoàng thì thích ăn mồi tươi sống, vì vậy chúng ăn thịt lẫn nhau ngay trong bể ấp và chúng vẫn tiếp tục ăn nhau nếu cá ương không được cho ăn đầy đủ,..


Hình thái, sinh lý cá tra

Cá tra là cá da trơn (không vẩy), thân dài, lưng xám đen, bụng hơi bạc, miệng rộng, có 2 đôi râu dài. Cá tra sống chủ yếu trong nước ngọt, có thể sống được ở vùng nước..


Kinh nghiệm vận chuyển cá giống

Vận chuyển cá giốngVận chuyển bằng túi nilông có bơm ôxy* Chú ý :+ Trước khi vận chuyển 1 ngày không cho cá ăn, cần nhốt cá vào giai, đặt chỗ nước trong, có dòng chảy để luyện 24-26 giờ cho cá quen môi trường chật hẹp;+ Phải hạ nhiệt độ cho cá xuống 8-10oC, mới cho đóng vào túi, làm..


Kỹ thuật nuôi cá Chình

Thiết kế và xây dựng aoTùy theo điều kiện và khả năng thực tế sản xuất của nông hộ mà bố trí ao nuôi cho phù hợp. Diện tích tốt nhất là khoảng 200-1000m2, nên bố trí ao nuôi dốc về phía..


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>