Mô hình nuôi cá chiên lồng trên sông Lô tại huyện Bắc Quang - Hà Giang. (Ảnh: VP)

Tuy nhiên, trong những năm qua, ngành nuôi trồng thủy sản của Hà Giang đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình tại các địa phương trong tỉnh. Do điều kiện địa hình đồi núi dốc và chia cắt mạnh, nên các mô hình nuôi trồng thủy sản của Hà Giang chủ yếu được tập trung tại các huyện vùng thấp như Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình, Bắc Mê và thành phố Hà Giang. Các loại cá được nuôi chủ yếu như cá trắm, trôi, chép và một số loài cá đặc sản như cá chiên, cá dầm xanh, cá bỗng…

Tính đến cuối năm 2015, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của Hà Giang đạt 1.719 ha, trong đó huyện Bắc Quang 845 ha, Vị Xuyên 360 ha, Quang Bình 350 ha, Bắc Mê 81 ha và thành phố Hà Giang gần 83 ha. Sản lượng nuôi trồng thủy sản của toàn tỉnh ước đạt gần 2.000 tấn.

Đến thời điểm tháng 6/2016, tổng số lồng nuôi trồng thủy sản của toàn tỉnh trên các sông, suối và hồ thủy điện đạt 132 lồng, trong đó huyện Bắc Quang 53 lồng, Quang Bình 50 lồng, Bắc Mê 18 lồng, Vị Xuyên 7 lồng và thành phố Hà Giang 4 lồng. Kích thước các lồng nuôi cũng dao động từ từ 10 – 25 m3/lồng. Các lồng nuôi cá được đặt chủ yếu trên sông Gâm, sông Lô và hồ thủy điện của sông Chừng huyện Quang Bình. Năng suất cá đạt bình quân từ 25 – 30 kg/m3 lồng nuôi.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình nuôi trồng thủy sản trong những năm tới, các cơ quan chuyên môn của Hà Giang như Trung tâm Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông… đã đề ra các giải pháp như: Mở rộng các dịch vụ thú y, giống thủy sản tại các huyện, xã nhằm đưa các sản phẩm thủy sản dần trở thành hàng hóa; đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm kích thích sinh sản nhân tạo cho một số loài cá đặc sản quý hiếm như cá chiên, các dầm xanh, cá anh vũ…; tăng cường hợp tác với các ngành liên quan để quản lý tốt nguồn giống, thức ăn trong nuôi trồng thủy sản. Có giải pháp đào tạo nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ khuyến nông về kỹ thuật nuôi trồng và phòng trừ dịch bệnh cho đàn cá trong nuôi trồng thủy sản; tổ chức triển khai, xây dựng các mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao để rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng; tổ chức các lớp tập huấn cho nông dân về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, phương pháp và kỹ thuật chế biến thức ăn và kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh đối với các loài cá trong nuôi trồng theo hướng an toàn sinh học. Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư và mở rộng quy mô nuôi trồng thủy sản như ưu đãi nguồn vốn vay, hỗ trợ lãi suất, tạo điều kiện về thuế, nguồn đất và diện tích mặt nước để người dân xây dựng các trang trại nuôi trồng thủy sản…/.

Phạm Văn Phú