Toàn huyện hiện có 2.078ha cây có múi, trong đó diện tích cây ở thời kỳ kinh doanh trên 900ha, sản lượng ước đạt 23.000 tấn. Cây có múi được trồng hầu hết trên địa bàn huyện, nhưng tập trung tại một số xã, thị trấn như: thị trấn Cao Phong, các xã Tây Phong, Bắc Phong, Thu Phong, Nam Phong, Tân Phong, Dũng Phong, Yên Lập, Xuân Phong,… Cam, quýt được trồng ở Cao Phong gồm một số giống sau: Cam CS1 (giống chín sớm thu hoạch từ tháng 10 - 12, năng suất bình quân khoảng 30 tấn/ha, hiện chiếm khoảng 30% sản lượng); cam Xã Đoài (giống chín chính vụ thu hoạch từ tháng 11 năm trước đến tháng 1 năm sau, năng suất bình quân 35 - 40 tấn/ha, chiếm 40% sản lượng); quýt các loại (năng suất bình quân 25 - 30 tấn/ha, chiếm 15% sản lượng). Ngoài ra, còn có một số giống cam, quýt khác như: Cam V2, cam Sông Con, cam sành, quýt Cao Phong,…


Nông dân Cao Phong thu hoạch cam.

Nhờ trồng cam, cuộc sống của người dân Cao Phong ngày càng khá giả. Theo thống kê sơ bộ, năm 2015, huyện có  379 hộ đạt thu nhập từ 100-500 triệu đồng; 122 hộ đạt thu nhập từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng; 44 hộ đạt thu nhập từ 1-3 tỷ đồng và 9 hộ trên 3 tỷ đồng./.