00:00 Số lượt truy cập: 969508

An Giang: Tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và bệnh dại động vật 

Được đăng : 03/11/2016

Để nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và của nhân dân trong tỉnh, không để xảy ra dịch bệnh gia súc, gia cầm nguy hiểm, tỉnh An Giang vừa phát động phong trào thi đua thực hiện phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, tai xanh ở heo và bệnh dại động vật.


Nội dung của phong trào thi đua gồm: thực hiện tốt Pháp lệnh Thú y; triển khai thực hiện đúng lịch tiêm phòng cho gia súc, gia cầm và đàn chó theo định kỳ, bổ sung và đột xuất đạt chất lượng và hiệu quả cao; làm tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát và vận chuyển gia súc, gia cầm; quản lý tốt các lò ấp nở vịt và cấp sổ theo tiêu chuẩn, quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tích cực tham gia, xây dựng nhiều điểm chăn nuôi gia cầm theo mô hình an toàn sinh học...

Các tập thể, trong phạm vi quyền hạn, khả năng của mình, có trách nhiệm tham gia, phối hợp chặt chẽ, phát hiện kịp thời và xử lý triệt để các ổ dịch; không để tình trạng người chết vì bệnh dại và cúm H5N1 hoặc người nhiễm bệnh từ nơi khác về.

Các tổ chức, hộ gia đình chăn nuôi gia súc cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng bằng cách bảo đảm an toàn vệ sinh chuồng trại, chủ động phát hiện và thông báo kịp thời các dấu hiệu dịch bệnh cho các cơ quan  chức năng trong tỉnh để giải quyết dứt điểm ổ dịch; chú trọng đến việc phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học (chăn nuôi trong chuồng trại và đảm bảo an toàn vệ sinh thú y).