00:00 Số lượt truy cập: 2701603

Điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm 

Được đăng : 03/11/2016
Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm.


Tổ chức, cá nhân ấp trứng thủy cầm phải đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y: trứng ấp phải có nguồn gốc từ cơ sở chăn nuôi sản xuất trứng giống đã khai báo, đăng ký và kiểm dịch của thú y và được khử trùng trước khi đưa vào ấp; cơ sở ấp trứng phải có nguồn nước sạch; lối ra vào cơ sở ấp trứng có hố khử trùng tiêu độc và thực hiện khử trùng tiêu độc phương tiện vận chuyển trứng giống, đàn gia cầm; dụng cụ ấp trứng, nhà xưởng phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi lần ấp; có nơi xử lý thủy cầm con chết và các chất thải khác. Cơ sở ấp trứng phải tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm cho thủy cầm con sau khi ấp.

Tổ chức, cá nhân chăn nuôi thủy cầm phải đảm bảo con giống có nguồn gốc từ các cơ sở đã khai báo, đăng ký và được kiểm dịch của cơ quan thú y. Không chăn nuôi thủy cầm cùng các con vật nuôi khác và thực hiện đầy đủ các quy định về tiêm văc xin H5N1 cho thủy cầm. Cơ sở chăn nuôi phải tách biệt các nơi công cộng nhằm đảm bảo điều kiện cách ly an toàn sinh học.

Tổ chức, cá nhân chăn nuôi thủy cầm phải đăng ký với UBND xã và sẽ được cấp miễn phí sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng theo mẫu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. Mỗi lần di chuyển đàn vịt đến huyện mới, người chăn nuôi phải xuất trình sổ đăng ký chăn nuôi với UBND xã đầu tiên đến để được xác nhận, giám sát và tiêm phòng văc xin phòng chống bệnh cúm gia cầm do vi rút H5N1.