00:00 Số lượt truy cập: 969719
Tin tức - Sự kiện

Nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất giống

Với mục tiêu chung là nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất giống cây nông lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản theo hướng công nghiệp hiện đại nhằm cung cấp đủ giống có chất lượng cho sản xuất, ngày 3/6, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã chủ trì cuộc họp triển khai Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2030.


1 2 3 > >>