00:00 Số lượt truy cập: 2432605
Hoạt động hội

Sức lan tỏa từ một phong trào nông dân

Trong 5 năm qua, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen tác động và ảnh hưởng không nhỏ tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta. Đặc biệt, đại dịch Covid -19 bùng phát, thiên tai diễn biến bất thường đã làm cho sản xuất nông nghiệp và đời sống, việc làm của nông dân gặp nhiều khó khăn. Song, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh và đạt được nhiều thành tích, đưa phong trào tiếp tục giành được những


Bắc Giang: Nhân rộng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết, hỗ trợ nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị

Xác định tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (tổ hợp tác, hợp tác xã), thời gian qua Hội Nông dân tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp Hội phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể để liên kết, hỗ trợ nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo nên những tiền đề, góp phần quan trọng trong thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.


Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Xác định việc đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, nông dân về vai trò của Khoa học và Công nghệ (KHCN) đối với phát triển kinh tế xã hội, các tiến bộ kỹ thuật về KHCN trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, việc bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm.


1 2 3 > >>