00:00 Số lượt truy cập: 2665422
Hoạt động hội

Sơn La: Nông dân huyện Quỳnh Nhai tích cực phát triển kinh tế

Sơn La: Nông dân huyện Quỳnh Nhai tích cực phát triển kinh tế


Bình Định: Hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, thông tin thị trường cho hơn 10.919 lượt hội viên, nông dân tham dự.


Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ hội viên xây dựng mô hình kinh tế

Trong 5 năm qua (2018 - 2023), cùng với việc phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân thi đua đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp có hiệu quả.


Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tích cực đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân từng bước ứng dụng công nghệ số trong sản xuất.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp là giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và mức thu nhập của người nông dân. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thi đua ứng dụng chuyển đổi số đang được Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh chú trọng thực hiện.


Sức lan tỏa từ một phong trào nông dân

Trong 5 năm qua, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen tác động và ảnh hưởng không nhỏ tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta. Đặc biệt, đại dịch Covid -19 bùng phát, thiên tai diễn biến bất thường đã làm cho sản xuất nông nghiệp và đời sống, việc làm của nông dân gặp nhiều khó khăn. Song, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh và đạt được nhiều thành tích, đưa phong trào tiếp tục giành được những


1 2 3 > >>