00:00 Số lượt truy cập: 2073794
Hoạt động hội

Bắc Giang: Nhân rộng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết, hỗ trợ nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị

Xác định tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (tổ hợp tác, hợp tác xã), thời gian qua Hội Nông dân tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp Hội phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể để liên kết, hỗ trợ nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo nên những tiền đề, góp phần quan trọng trong thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.


Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Xác định việc đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, nông dân về vai trò của Khoa học và Công nghệ (KHCN) đối với phát triển kinh tế xã hội, các tiến bộ kỹ thuật về KHCN trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, việc bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm.


Hội Nông dân tỉnh Long An tổ chức tập huấn và bàn giao thiết bị thực hiện mô hình điểm “Thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình” năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 161-KH/HNDT ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc tổ chức tập huấn và bàn giao thiết bị thực hiện mô hình điểm “Thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình” tại huyện Đức Huệ, Đức Hòa.


1 2 3 > >>