Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nông vận Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

00:00 Số lượt truy cập: 1542412

Hội thảo quốc gia "Phát triển chuỗi giá trị nông sản hướng tới nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập tại Đông Nam Á"

Sáng 10-9, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ Công Thương tổ chức hội thảo quốc gia "Phát triển chuỗi giá trị nông sản hướng tới nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập tại Đông Nam Á" theo hình thức trực tuyến. Đây là diễn đàn khoa học cấp quốc gia về phát triển chuỗi giá trị nông sản với nhiều khuyến nghị chính sách có giá trị, thu hút sự tham dự của gần 200 chuyên gia, nhà nghiên cứu tại tổ chức, trường đại học cũng như các cơ quan báo chí và những người quan tâm.

Thành phố Hồ Chí Minh: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp

Với mục tiêu hướng đến một nền nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) với quy mô sản xuất lớn, hiện đại, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang có nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển NNCNC theo hướng bền vững, phát triển không chạy theo số lượng hay diện tích canh tác mà chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo sản phẩm giá trị lớn.

Mô hình trồng lúa, nhãn Ido ứng dụng công nghệ cao

Ông nông dân Nguyễn Thành An (sinh năm 1960, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Tuyến) được xem là người tiên phong trong việc phát triển mô hình trồng nhãn Ido trên vùng đất phèn ở vùng Tri Tôn, tỉnh An Giang. Do trồng nhãn theo hướng VietGAP, không sử dụng các loại hóa chất cấm, với 20 gốc nhãn Ido trồng thử nghiệm ban đầu trên đất phèn, ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu để xử lý vườn nhãn cho trái quanh năm và đã nhân rộng lên 5ha.

“Bám đất, bám ruộng” làm giàu

Sau gần 30 năm khỏi nghiệp, ông Nguyễn Văn Phước ở xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cần cù, nhẫn nại, chí thú làm ăn, đúc kết kinh nghiệm, tích cực áp dụng khoa học - kỹ thuật vào quá trình sản xuất đã tạo dựng cơ nghiệp vững chắc. Mô hình trồng lúa chất lượng cao kết hợp với chăn nuôi heo theo quy trình an toàn sinh học quy mô hộ gia đình của ông được hoàn thiện và đưa lại hiệu quả kinh tế cao.

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG NINH VỚI SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 05/5/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2015. Hội Nông dân và Sở Khoa học công nghệ (KHCN) tỉnh Quảng Ninh đã ký Chương trình phối hợp số 280/CTPH/SKHCN-HND.