00:00 Số lượt truy cập: 2424786
Nông Thôn mới

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới ở huyện Đơn Dương

Thực hiện chương trình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thời gian qua huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới và mang lại hiệu quả rõ nét.


Vai trò của Hội Nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức cho nông dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.


Nông dân Thanh Ba tích cực bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ luôn chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường, coi đó là một trong những nhiệm vụ bảo vệ, cải thiện môi trường, góp phần xây dựng NTM, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.


Từng bước thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên

Chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới (NTM) ở nước ta nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng đã từng bước hình thành NTM thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Việc áp dụng chuyển đổi số sẽ góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng tiếp cận dịch vụ và đời sống của người dân nông thôn.


Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền để xây dựng nông thôn mới

Công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.


Nghệ An - xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới

Phong trào xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt hiệu quả rất ấn tượng, chỉ sau 3 năm triển khai, phong trào đã nhanh chóng nhận được dự đồng thuận của đông đảo bà con, nông dân; tạo ra những khu vườn đẹp mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thay đổi bộ mặt của vùng quê nông thôn mới.


Xây dựng nông thôn mới ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Chương trình xây dựng nông thôn mới được xem là một cuộc cách mạng phản ánh sức mạnh của toàn dân bên cạnh sự sáng tạo, chung sức, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị. Bức tranh nông thôn mới đến nay đã có một diện mạo mới toàn diện, trong đó, những sắc thái nông thôn được thông qua công tác truyền thông cùng với nhiệm vụ giám sát, nắm bắt và định hướng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được phổ biến kịp thời, hiệu quả, tạo ra giá trị cốt lõi trong định hướng phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn.


Phong trào xây dựng Nông thôn mới ở Điện Biên “Nông dân phấn khởi góp sức”

Đánh giá vai trò của nông dân trong tỉnh về công tác xây dựng nông thôn mới, bà Vàng Thị Bình - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên (nhiệm kỳ 2018 - 2023) - cho biết: Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Điện Biên luôn nhận được sự quan tâm của các bộ, ngành trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnhủy, HĐND, UBND tỉnh và củaBan chỉ đạo (BCĐ) xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên...


Tự hào hội viên, nông dân huyện Nam Trực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Từ những kết quả đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới trong những năm qua đã góp phần tạo sự khởi sắc diện mạo nông thôn mới (NTM) ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp” của huyện Nam trực, tỉnh Nam Định. Tiếp tục phát huy những kết quả đó, toàn bộ hệ thống chính trị của huyện Nam Trực đã triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.


Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Bản du lịch ở một huyện nghèo

Năm 2022, bản Năng Cát, xã Trí Nang là đơn vị đầu tiên của huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá về đích nông thôn mới kiểu mẫu.


1 2 3 > >>