00:00 Số lượt truy cập: 2667068

Vĩnh Long: Thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

Được đăng : 13/11/2023
Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, đến nay toàn tỉnh có 72/87 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 27 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, TX Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM,. huyện Bình Tân đạt chuẩn NTM. Trong 7 tháng năm 2023, tỉnh có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Theo đó, 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM là các xã: Phú Quới (Long Hồ), Tân Long Hội (Mang Thít) và Vĩnh Xuân (Trà Ôn); 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao là: Hòa Ninh (Long Hồ), Tân An Thạnh (Bình Tân) và Thiện Mỹ (Trà Ôn).

Theo đó, sản xuất nông nghiệp phát triển khá ổn định, giá trị sản xuất ngành Nông - lâm - thủy sản tăng 1,96% so với cùng kỳ. Thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 33.769,7 tỷ đồng, tăng 12,81% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách đến tham quan du lịch theo tour đạt 40,3 nghìn lượt, tăng 115,67% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 409,8 triệu USD, đạt 56,64% kế hoạch, giảm 9,41% so với cùng kỳ. Tổng giá trị nhập khẩu đạt 196,8 triệu USD, giảm 3,57% so cùng kỳ năm trước.

Được biết, qua gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nôngthôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực: HĐND và UBND tỉnh kịp thời ban hành các nghị quyết và quyết định quan trọng để tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025. Thông tin tuyên truyền về xây dựngNTM tiếp tục được đẩy mạnh, phong trào thi đua “Vĩnh Long chung sức xây dựngnông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025 được triển khai với mục tiêu phấn đấu đếnnăm 2025 toàn tỉnh có 03/7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thànhnhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới  tương đương 74/87 xã, trong đó có 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Công tác phát triển sản xuất nâng cao thụ nhập, cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn đã được quan tâm đầu tư; các nội dung về văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường từng bước được quan tâm, góp phần làm đời sống tinh thần của người dân nông thôn phát triển theo hướng lành mạnh hợn, văn minh hơn; hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và củng cố; an ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn tiếp tục được giữ vững.

Đến nay, toàn tỉnh có 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụxây dựng nông thôn mới, có72/87 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 16 xã so với cuối năm 2020) chiếm tỷ lệ 82,8 % trên tổng số xã toàn tỉnh, trong đó có 27 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao (tăng 15 xã so với cuối năm 2020) chiếm tỷ lệ 37,5% trên tổng số xã đạt chuẩn NTM.

Tỉnh đã triển khai và ban hành kế hoạch thực hiện đối với các Chương trình chuyên dề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM mới, cụ thể: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, bộ tiêu chí, các cơ chế chính sách của trung ương ban hành chậm, một số quy định thực hiện Chương trình của Trung ươnggây lúng túng trong việc triển khai thực hiện Chương trình ở các cấp

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long có nhiều giải pháp phục hồi kinh tế như: Thành lập 2 Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; thực hiện hỗ trợ lãi suất, miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, kết nối thị trường lao động; triển khai Đề án cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh...

Ngoài ra, tỉnh đã huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nông thôn mới được tập trung. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 7.927,65 tỷ đồng, tăng 3,74% so với cùng kỳ. Trong 7 tháng năm 2023, tỉnh có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Theo bà Phạm Thị Nở, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, chăm lo người có công luôn được quan tâm thực hiện; an sinh xã hội được đảm bảo. Giải quyết việc làm mới cho 17.246 lao động; trong đó, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 1.083 lao động. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Đến 30/7/2023, tổng số người có thẻ BHYT còn giá trị sử dụng đạt 92,4% dân số.

Các hoạt động về khoa học và công nghệ được tích cực triển khai. Tập trung triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, năng suất và chất lượng sản phẩm, hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp trong lĩnh vực năng suất chất lượng, hoạt động sở hữu trí tuệ, xây dựng nông thôn mới… 

Ông Nguyễn Xuân Hoanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết: Vĩnh Long cũng tổ chức Festival Nông sản và Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Vĩnh Long năm 2023 và khai trương tuyến đường gốm; Tổ chức khởi công và khánh thành các công trình trên địa bàn huyện Tam Bình; Tổ chức Hội trại và sinh hoạt truyền thống; Tổ chức về nguồn tại xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình; Lễ trao học bổng Trần Đại Nghĩa dành cho học sinh vượt khó hiếu học và học sinh mồ côi, khuyết tật...

 

                                                                             Tuấn Anh