00:00 Số lượt truy cập: 2667128

Giữ nguyên mức trợ giá trong Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 

Được đăng : 03/11/2016
Mặc dù dự án “Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam" giai đoạn II từ năm 2007-2011 do Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Tổ chức Hợp tác phát triển Hà Lan (SNV) thực hiện đang gặp khó khăn về vốn triển khai, nhưng Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám vẫn yêu cầu giữ nguyên mức trợ giá cho các hộ dân là 1 triệu đồng/công trình, trong đó, nguồn vốn ODA là 425.000 đồng/công trình và ngân sách địa phương là 575.000 đồng/công trình.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám cũng đề nghị Tổ chức Hợp tác phát triển Hà Lan (SNV) báo cáo với Đại sứ quán Hà Lan về khó khăn của Dự án và nên xem xét điều chỉnh theo hai hướng: nếu vẫn giữ nguyên chỉ tiêu 140.000 công trình như kế hoạch đề ra thì cần xem xét khả năng tăng vốn ODA hoặc đồng ý để Dự án cắt giảm số công trình. Thứ trưởng cũng chỉ đạo Cục Chăn nuôi phối hợp các đơn vị để bổ sung danh mục vốn đối ứng Dự án này vào kế hoạch từ năm 2009 và lập dự toán chi tiết vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương cho 3 năm còn lại 2009 - 2011 để Bộ NN&PTNT tổng hợp gửi các Bộ, ngành liên quan kịp thời bố trí vốn. Đồng thời, Cục Chăn nuôi cùng các đơn vị có trách nhiệm tham mưu cho Bộ NN&PTNT thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về cơ chế và hướng dẫn các địa phương được trích làm vốn đối ứng thực hiện Dự án Khí sinh học từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường, Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và các nguồn khác.

Dự án “Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam" giai đoạn II từ năm 2007 - 2011 có mục tiêu tổng thể phát triển nông thôn thông qua việc sử dụng công nghệ khí sinh học, xử lý chất thải trong chăn nuôi, cung cấp năng lượng sạch và rẻ tiền cho nông dân, đồng thời góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, tạo việc làm và giảm thiểu việc sử dụng gây ô nhiễm môi trường, giảm việc phá rừng làm chất đốt, giảm phát thải khí nhà kính... để từ đó thúc đẩy phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong giai đoạn này, dự án dự kiến xây dựng 140.000 công trình tại 50 tỉnh, thành trên toàn quốc. Đến cuối năm 2007, dự án đã triển khai ở 25 tỉnh, thành và đã hỗ trợ xây dựng được trên 41.000 công trình./.