00:00 Số lượt truy cập: 2667089
Nông Thôn mới

Xã Bảo Lâm phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”, trong khi nhiều địa phương trong cả nước phấn khởi đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đặc biệt đã có những địa phương đạt tiêu chuẩn NTM thông minh thì xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn vẫn đang nỗ lực phấn đấu đạt các tiêu chí chuẩn NTM trong năm 2023.


Bảo Thắng xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ những ngày đầu, huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai có khởi điểm thấp. Năm 2011 có 4 xã đặc biệt khó khăn, 69 thôn vùng III, thu nhập bình quân 11,2 triệu đồng/người, năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 32%.


Chú trọng xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc qua phát triển giao thông nông thôn

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị của tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện các chính sách và chiến lược để phát triển kinh tế-xã hội và dân trí vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, trường học... được mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển.


Hải Dương phấn đầu năm 2025 có 60% xã số đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao và có ít nhất 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Vì vậy, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các địa phương tích cực thực hiện từ việc đăng ký đến việc nâng cao, hoàn thiện các tiêu chí để xét, công nhận đạt chuẩn nâng cao, kiểu mẫu theo quy định.


Phát huy lợi thế vùng ven biển để xây dựng nông thôn mới nâng cao

Phát huy các tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã cố gắng tích cực thực hiện hoàn thành các tiêu chí, khai thác và chú trọng phát triển kinh tế tập thể, HTX, phát triển nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, qua đó thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


Những tuyến đường hoa

Xã Chánh An, huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long, trước kia những tuyến đường đều là tuyến đường đầy cỏ dại, đất cằn cỗi khó có thể cải tạo. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chính quyền địa phương đã vận động bà con, nhân dân hai bên đường dọn dẹp sạch sẽ hai bên đường và trồng hoa.


< 1 2 3 4 5 > >>