00:00 Số lượt truy cập: 2665388
Nông Thôn mới

Ghé thăm làng hương trăm tuổi tại cố đô Huế

Nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 7 km về phía Tây Nam, trên tuyến đường du lịch tham quan lăng Tự Đức, làng hương Thủy Xuân ẩn mình dưới chân đồi Vọng Cảnh, và âm thầm chảy trôi cùng dòng sông Hương hiền hòa, thơ mộng. Những nghệ nhân tài hoa nơi đây đang từng ngày gìn giữ, phát huy nghề truyền thống gắn với phát triển kinh tế.


Xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP Giải pháp quan trọng thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Quyết định số: 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ Tướng chính phủ xác định Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là một giải trong những gải pháp quan trọng hàng đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu, hiệu quả và bền vững giai đoạn 2021-2025


Sơn La: Trồng xoài trên núi đá, từng bước chinh phục thị trường “khó tính”

Nắm bắt xu thế của thị trường, nhiều hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn, Yên Châu, Mường La… đã đầu tư, nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ mang lại thu nhập cao, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM).


Tấm gương Hội viên nông dân học và làm theo lời Bác, tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới

Tham Đôn là xã đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm 73% dân số toàn xã. Trước khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của xã còn chậm, đời sống của đại bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, điện,.. chưa được đầu tư đúng mức, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn cao trên 31%. 14/12/2021, xã Tham Đôn vinh dự là một trông 3 xã được UBND huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cùng với xã Ngọc Đông và Hòa Tú 1 cùng huyện Mỹ Xuyên.


Xã vùng cao Thượng Bằng La phấn đấu cán đích NTM nâng cao, tiến tới đạt xã NTM kiểu mẫu

Thượng Bằng La là xã nằm ở phía Tây Nam của huyện Văn Chấn, Yên Bái, cách trung tâm huyện 32km, có dân số là 8.400 nhân khẩu với 13 dân tộc cùng sinh sống. Thượng Bằng La đã cán đích xã nông thôn mới năm 2016, xã đang tiếp tục được tỉnh Yên Bái chọn là xã xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới đạt xã nông thôn kiểu mẫu.


Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Xây dựng Nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được Đảng và Chính phủ xác định là giải pháp quan trọng, có tính chiến lược để thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 7, khóa X của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết số 26/TW ngày 05/8/2008). Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), những kết quả quan trọng đã đạt được của Chương trình đã được Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đánh giá “to lớn và toàn diện”.


Những thành tựu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ khi thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một trong những nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt về lý luận và thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt không chỉ bởi nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò, vị trí chiến lược đối với sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà còn bởi sau khi ban hành, Nghị quyết đã nhanh chóng đi vào đời sống thực tiễn và tạo nên những đổi thay to lớn, sâu sắc đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn.


<< < 18 19 20