00:00 Số lượt truy cập: 2162532

Xã vùng cao Thượng Bằng La phấn đấu cán đích NTM nâng cao, tiến tới đạt xã NTM kiểu mẫu 

Được đăng : 04/10/2022
Thượng Bằng La là xã nằm ở phía Tây Nam của huyện Văn Chấn, Yên Bái, cách trung tâm huyện 32km, có dân số là 8.400 nhân khẩu với 13 dân tộc cùng sinh sống. Thượng Bằng La đã cán đích xã nông thôn mới năm 2016, xã đang tiếp tục được tỉnh Yên Bái chọn là xã xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới đạt xã nông thôn kiểu mẫu.

anh5331024x577
Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Thượng Bằng la được quan tâm, đầu đầu tư xây dựng khang trang.
 

 Là một trong 3 xã đầu tiên của huyện sớm về đích xây dựng nông thôn mới từ năm 2016, những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, thiên tai dịch bệnh khó lường, song dưới sự lãnh chỉ đạo của tỉnh Yên Bái, huyện Ủy -  HĐND - UBND huyện Văn Chấn cùng với truyền thống đoàn kết tích cực lao động sản xuất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Thượng Bằng La đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, góp phần vào thành tựu chung của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và cả nước trên con đường đổi mới.

Xã Thượng Bằng La đã hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Vùng phát triển cây lúa và cây ngắn ngày có diện tích khoảng 118ha, tại thôn Cướm, thôn Thiên Bữu, thôn Muỗng, thôn Vằm, thôn Thắm, thôn Mỏ, có mô hình sản xuất lúa năng xuất, mô hình trồng ướt 7ha; Vùng phát triển cây ăn quả và cây chè có diện tích 600ha, tại các thôn Thiên Bữu, thôn Thắm, thôn Trung Tâm, thôn Nông Trường, thôn Văn Tiên, thôn Yên Hưng. Có mô hình cây ăn quả, cây cam cho thu nhập bình quân 200 triệu đồng/năm; Vùng phát triển cây lâm nghiệp và cây măng tre có diện tích khoảng 1.500ha, tại các thôn Dạ, thôn Đá Đỏ, thôn Noong Tài, thôn Vằm, thôn Hán, thôn Thắm, thôn Bắc. Có mô hình măng Điền trúc cho thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/ha; Vùng phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các thôn Dạ, thôn Đá Đỏ, thôn Trung Tâm, thôn Nông Trường, thôn Thắm, Có mô hình chăn nuôi gia súc trên 10 con; Vùng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Có quy mô đàn lợn từ 30 con trở lên, quy mô đàn gà, vịt từ 300 - 1.000 con/lứa trở lên, tại các thôn Đá đỏ, thôn Nông Trường, thôn Noong Tài. Mô hình chăn nuôi gia cầm lấy trứng 2.000 con, mô hình gia cầm 500 đến 1.000 con; Vùng phát triển nuôi thủy sản kết hợp với nuôi thủy cầm có diện tích 50ha mặt nước, tại các thôn Thắm, thôn Nông Trường, thôn Hán, thôn Noong Tài, thôn Muỗng.

Về tổ chức sản xuất, xã Thượng Bằng La có nhiều lợi thế so mặt bằng chung của các xã trong huyện, trong tỉnh, các tổ hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã hình thành và phát triển hiệu quả như: Tổ sản xuất cam an toàn theo tiêu chuẩn Viet GAP, hợp tác xã chăn nuôi thủy sản, hợp tác xã khai thác vật liệu xây dựng, tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản… góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương.

Điển hình như HTX Lũng Lô dang tích cực hướng dẫn và cùng địa phương phát triển mô hình sản xuất dược liệu với diện tích 14,6 ha. Ngoài hỗ trợ đầu vào, HTX còn bao tiêu 100% sản phẩm, thực hiện sơ chế, chế biến và bán ra thị trường. Các hộ dân đối ứng về nhân công lao động, phân bón. HTX tích cực hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật, từ đó góp phần thay đổi thói quen canh tác cũ.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự chung sức đồng lòng của người dân nơi đây, các tiêu chi về nông thôn mới dần cán đích. Số hộ nghèo của xã hiện là 58 hộ, hộ cận nghèo 63 hộ trên tổng số 2.115 hộ toàn xã. Thu nhập bình quân đầu người của cả xã ước tính đến nay là khoảng 51 triệu đồng/người/năm. Trong đó còn 14 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội, đến cuối năm 2022 là tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã về dưới 8% - đạt chỉ tiêu của nông thôn mới nâng cao; Toàn bộ 28,8/28,8 km tổng chiều dài đường trục thôn, liên thôn của xã đều được trải nhựa và bê tông đạt chuẩn; đường cấp phối toàn xã còn 10,6 km được lu lèn đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận lợi. 15/15 thôn có hệ thống đèn chiếu sáng với số km đường có đèn chiếu sáng là 32/38 km đạt 84,2% (chỉ tiêu đạt là 80%): Môi trường sống sạch sẽ và trong lành, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân, các HTX, tổ hợp tác sản xuất sạch, tự phân loại rác. Các HTX, tổ hợp tác chăn nuôi gia súc, gia cầm đều xây dựng chuồng trại cách biệt khu nhà ở từ 50m trở lên và có hệ thống xử lý chất thải như bể biogas, hố ủ phân không gây ảnh hưởng đến các hộ gia đình xung quanh và không thải trực tiếp ra môi trường cầu cống, sông suối; Văn hóa - xã hội - môi trường được quan tâm chú trọng, 15/15 thôn có nhà văn hóa và khu vui chơi thể thao. Hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường đáp ứng yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự điều hành của UBND xã, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Mai Dương