00:00 Số lượt truy cập: 2667059

Xã Thanh Tân phấn đấu về đích nông thôn mới 

Được đăng : 15/11/2023

untitled11111111
 

Thạnh Tân là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống của huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng . Toàn xã có 2.641 hộ, trên 11.000 nhân khẩu, trong đó, đồng bào Khowmer chiếm tỷ lệ 44% dân số toàn xã. Những năm trước đây, đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn xã còn khá cao. Nhận thức được mục đích của việc xây dựng nông thôn mới sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo xã, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã quyết tâm thực hiện các chỉ tiên theo khung bộ tiêu chí xã nông thôn mới.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ nông thôn mới với đơn vị xã Thạnh Tân, cụ thể qua việc đầu tư các nguồn lực về vốn để xây dựng các công trình trên địa bà xã. Riêng trong năm 2023, từ nguồn ngân sách huyện hỗ trợ, xã Thạnh Tân đã và đang hoàn thành các hạng mục công trình như: công trình hệ thống bờ kè, cống thoát nước, đèn chiếu sáng tại trung tâm xã, công trình cổng trào ấp B1 và ấp Tân Lợi, sửa chữa 7 nhà sinh hoạt cộng đồng ...

Bên cạnh việc phát triển hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới, điều cốt yếu nhất là làm sao nâng cao đời sống cho người dân. Chính vì vậy, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất; tích cực triển khai các mô hình phát triển kinh tế, cũng như quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động thông qua nhiều hình thức dài hạn, ngắn hạn đê4r lao động có đủ kỹ năng tay nghề. Tính từ đầu năm đến nay, xã phối hợp với trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức các lớp dạy nghề cho 238 lượt người, đạt trên 200% chỉ tiêu kế hoạch năm và giải quyết việc làm cho 224 lao động nông thôn.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, xã đã đào tạo được sự đồng thuận, nâng cao nhận thức và huy động tối đa các nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ dân trọng xã tự nguyện đóng góp ngày công lao động, hiến đất xây dựng các công trình dân sinh. Ông Lý Suôl ở ấp B1 chia sẻ” “Từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, đường làng, ngõ xómđược bê tông kiên cố, sạch đẹp chứ không còn cảnh bùn lầy vào mùa mưa như lúc trước. Nghe cán bộ phổ biến, vận động, tôi đã hiến 1 phần đất để làm đường, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Bà con cũng hăng hái lao động phát triển kinh tế. Nông thôn mới đã sực sự làm thay đổi đời sống của người dân chúng tôi”.

Để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đề ra, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Thanh Tân đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách. Đồng thời, Đảng ủy còn ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nông thôn mới năm 2023.

Tính đến nay, xã đã đạt được 17/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 2 tiêu chí đang hoàn thiện, đó là tiêu chí về quy hoạch và thu nhập. Đối với những tiêu chí này, lãnh đạo địa phương đã họp bàn và đưa ra những giải pháp, việc làm cụ thể. Hiện tiêu chí quy hoạch, xã đã lập báo cáo để trình thẩm định, khi có quyết định phê duyệt sẽ công bố quy hoạch theo quy định. Đối với tiêu chí thu nhập, thời gian qua, chính quyền xã đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế để tăng mức thu nhập. Qua điều tra, đánh giá, hiện tiêu chí này đã đạt, xã đã xây dựng báo cáo, hồ sơ trình thẩm định theo kế hoạch.

Đồng chí Đoàn Thanh Những - Chủ tịch UBND xã Thạnh Tân cho biết: “Bên cạnh sự quyết liệt chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã trong xây dựng nông thôn mới, còn có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của nhân dân, để người dân thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, xã còn tranh thự quan tâm đầu tư của cấp trên và huy động các nguồn lực của địa phương, nhất là lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia hiện có để thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tạo điều kiện nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Vượt qua những khó khăn, xã Thạnh Tân từng bước thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của toàn xã đạt 56 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,63%, đó là sự nỗ lực đáng ghi nhận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Bước vào chặng đường “nước rút” trong xây dựng nông thôn mới, xã cũng có nhiều thuận lợi về cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạn tầng thương mại nông thôn, giao thông, thủy lợi, y tế, trường học ... được đầu tư trong những năm qua đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần vào hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thạnh Tân có nhiều chuyển biến rõ nét, cảnh quan môi trường được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Những kết quả đó dã làm cho xã Thạnh Tânđang từng ngày “chuyển mình” với diện mạo mới. Với tiến độ này, tin rằng xã sẽ cán đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

Vân Anh