00:00 Số lượt truy cập: 2073849
Hoạt động hội

Chi hội nông dân vững mạnh trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Chi hội nông dân thôn 4, Hội Nông dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái có 73 hội viên/85 hộ nông nghiệp, tỷ lệ thu hút bằng 85,8%. Trong đó, Tỷ lệ hội viên người dân tộc thiểu số chiếm 2%; Chi hội có 4 hộ nghèo với 12 nhân khẩu. Thế mạnh chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp của thôn là trồng dâu nuôi tằm, trồng đào, trồng hoa, cây ăn quả, nuôi ong lấy mật, phát triển lâm nghiêp trồng quế hữu cơ.


< 1 2 3 4 5 >