00:00 Số lượt truy cập: 2304226

Hội Nông dân tỉnh Khánh Hoà đẩy mạnh ứng dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp. 

Được đăng : 30/06/2022

tin-gia-lai
Ảnh minh họa

Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức được 12 lớp tập huấn ứng dụng kết quả của đề tài KHCN cấp tỉnh đã được nghiệm thu, hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc, chế biến ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp như kỹ thuật trồng bưởi da xanh, kỹ thuật ủ chua thức ăn thô xanh, ủ rơm bằng ure và vỗ béo bò thịt, chế biến phụ phẩm cây mía làm thức ăn cho gia súc...với hơn 840 người tham dự. Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh Hội trực tiếp phối hợp với các đơn vị tố chức dạy nghề vả tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, các ứng dụng Đề tài khoa học cấp tỉnh được nghiệm thu như đề tài nuôi heo ưên đệm lót sinh học; phục tráng và nhân giống mía tím Khánh Sơn; chuyển giao một số giống lúa mới năng suất cao... đã tổ chức 14 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 650 người tham gia. Việc chuyển giao thành công một số mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho hội viên, nông dân đã góp phần làm tăng năng suất trong các hoạt động sản suất, kinh doanh. Thông qua các mô hình chuyển giao kỹ thuật giúp cho hội viên nông dân biết ứng dụng KHKT mới vào sản xuất, đem lại thu nhập, nâng cao mức sống cho hội viên, nông dân ở nông thôn, tiêu biểu như mô hình trồng rau sạch ờ Ninh Đông (Ninh Hòa); mô hình trồng bưởi da xanh ở Khánh Đông (Khánh Vĩnh), mô hình trồng hoa cúc ở phường Ninh Giang (Ninh Hòa)...

Các cấp Hội chủ động phối hợp với trung tâm khuyến nông, khuyến ngư, các doanh nghiệp tổ chức dạy nghề, hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho nông dân. Đã tổ chức được 6.359 lớp với trên 310.600 lượt hội viên, nông dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc thú y, bảo vệ thực vật...; tổ chức các buổi hội thảo với các doanh nghiệp, siêu thị nhằm giúp nông dân tiếp cận được các vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi bảo đảm chất lượng đồng thòi giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng với các doanh nghiệp, siêu thị.

Phát huy những sáng tạo kỹ thuật, ý tưởng hay trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông, lâm, ngư nghiệp, các cấp Hội tích cực hưởng ứng tham gia Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa và Cuộc thi Sáng tạo nhà nông do Trung ương Hội phát động. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 18 lớp tập huân tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tham gia Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa cho 1.260 lượt hội viên, nông dân với kinh phí cấp 134.100.000 đồng.

Hội Nông dân tỉnh đã tham gia Hội thi Sáng tạo KHKT tỉnh lần thứ VII, VIII với 207 giải pháp tham gia, kết quả có 70 giải pháp đạt giải. Trong đó: có 02 giải Nhì, 09 giải Ba, 59 giải Khuyến khích. Hội Nông dân tỉnh lựa chọn 7 hồ sơ giải pháp tham gia Cuộc thi Nhà nông sáng tạo lần thứ VII và 10 hồ sơ giải pháp tham gia Cuộc thi Nhà nông sáng tạo lần thứ VIII do Trung ương phát động. Kết quả đạt giải có 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích. Nhiều giải pháp được Hội đồng giám khảo đánh giá cao về hiệu quả cũng như tính ứng dụng trong sản xuất. Ngoài ra, nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh giới thiệu 12 hội viên, nông dân có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã đạt giải tại các cuộc thi Sáng tạo KHKT tỉnh Khánh Hòa tham gia giao lưu do Sở KH&CNchủ trì.

Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề tài; củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở các cấp Hội. Công tác nghiên cứu khoa học các cấp Hội từng bước được nâng lên. Hội đồng khoa học cơ quan tỉnh Hội và các huyện, thị, thành Hội thường xuyên được kiện toàn. Ngoài việc thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin và tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, các hoạt động nghiệm thu các đề tài, dự án KH&CN có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Sở KH&CN tổ chức đều có sự tham dự của đại diện Hội Nông dân tỉnh.

Thời gian qua Hội Nông dân tỉnh đã tham gia nghiệm thu nhiều đề tài khoa học cấp tỉnh như Đề tài “Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân tại tỉnh Khánh Hòa”, Đề tài “ứng dụng tiến bộ KHCN hoàn thiện quy trình canh tác và bảo quản dừa xiêm”... Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn quản lý và thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sờ cho 140 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Ninh Hòa và thành phố Cam Ranh; Phối hợp tổ chức 01 lớp tập huấn cách thức đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh với 70 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.

Thường xuyên đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động của Hội nói chung và KHCN nói riêng, hiện nay Tinh Hội và 1 số các huyện, thị, thành Hội đã xây dựng Trang thông tin điện tử thông tin các hoạt động của Hội cũng như kiến thức khoa học công nghệ mới trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hầu hết các hộ SXKD giỏi cũng tự trang bị máy tính có nối mạng internet để tra cứu những tiến bộ KHKT, tham khảo các mô hình hay, thường xuyên cập nhật thông tin, giá cả thị trường và giới thiệu, quảng bá nông sản.

Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp nông dân giới thiệu, quảng bá sản phẩm, giao thương kết nối cung cầu với các doanh nghiệp, người tiêu dùng như tổ chức 02 lớp hướng dẫn xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho nông sản; hướng dẫn đăng ký bảo hộ sờ hữu trí tuệ cho thương hiệu sản phẩm của nông dân với 140 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia; hàng năm Hội Nông dân tỉnh tổ chức Phiên chợ nông sản; Tổ chức đoàn công tác đưa nông dân đi học tập nước ngoài về sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản tại nước ngoài; Hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiên biểu đề nghị Trung ương Hội bình chọn và tôn vinh như: Xoài úc (Cam Lâm), sầu riêng (Khánh Sơn), Rong nho (Công ty Trí Tín, Ninh Hòa).

Việc đẩy mạnh hoạt động khoa học đã đem lại hiệu quả về kinh tế một cách rõ nét cho các hộ nông dân tham gia vào các dự án ứng dụng khoa học và công nghệ; các hoạt động tập huấn nâng cao nhận thức về ứng dụng tiến bộ KHCN trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN đã chọn lựa và chuyển giao đã có sức lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho nhiều hoạt động (báo cáo, hội nghị, hội thảo...) của các cấp Hội được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

                                                                           Nhật Anh