00:00 Số lượt truy cập: 2783635

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 

Được đăng : 03/11/2016

Từ tháng 5.2013, nhiều chính sách mới liên quan đến cuộc sống, lao động của người dân sẽ có hiệu lực thi hành.


Bộ luật Lao động (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 1.5.2013. Theo đó, tăng thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ lên 6 tháng, tuy nhiên, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng. Về tuổi đời hưởng lương hưu, Bộ luật Lao động quy định nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Thời giờ làm thêm tối đa của người lao động được giữ như hiện hành là không quá 200 giờ trong một năm.

Cũng từ 1.5, theo Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, thuốc lá sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải in cảnh báo sức khỏe chiếm ít nhất 50% diện tích mặt chính và mặt sau bao bì thuốc lá. Cảnh báo sức khỏe phải được in song song sát với rìa trên của bao bì thuốc lá.

Theo nội dung Thông tư 07/2013 của Bộ Y tế, từ ngày 1.5, cô đỡ thôn bản sẽ là một chức danh trong hệ thống y tế Việt Nam. Về trình độ, chuyên môn đào tạo, cô đỡ thôn, bản phải đã hoàn thành khóa đào tạo có thời gian từ 6 tháng trở lên theo khung chương trình đào tạo cô đỡ thôn, bản của Bộ Y tế.

Còn từ giữa tháng 5, mức chi bồi dưỡng cho người được huy động (trừ chủ rừng) để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 20/2013 do Bộ NNPTNT và Bộ Tài chính ban hành. Mức chi tối đa cho một người trong một ngày bằng ngày công lao động nghề rừng cao nhất ở địa phương. Các lực lượng trực tiếp được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng còn được hỗ trợ tiền ăn thêm tối đa là 50.000 đồng/ngày/người.