00:00 Số lượt truy cập: 969563

Cai Lậy (Tiền Giang): Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 114,82% kế hoạch 

Được đăng : 03/11/2016

Nhờ giá cá tra xuất khẩu năm nay luôn duy trì ở mức cao từ 13.000 đến 16.000 đồng/kg và cá giống có đầu ra ổn định, nên diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện Cai Lậy có xu hướng ngày càng tăng và phát triển .


Đến nay, huyện Cai Lậy có 1.818 ha diện tích nuôi trồng thủy sản với sản lượng đạt 12.866 tấn đạt 114,82% kế hoạch năm, tăng 17,08% so với cùng kỳ (trong đó, sản lượng nuôi đạt 11.976 tấn, sản lượng khai thác đạt 890 tấn). Hiện trên địa bàn huyện có 29,6 ha diện tích nuôi cá tra xuất khẩu và 15 bè cá ở các bãi bồi cặp sông Tiền cùng với 350 ha diện tích ương cá giống chủ yếu gồm các giống cá như: Trê lai, Tai tượng, Điêu hồng...