00:00 Số lượt truy cập: 969519

Đồng Tháp: Đầu tư 60 tỷ đồng mua máy thu hoạch và máy sấy lúa 

Được đăng : 03/11/2016

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt dự án đầu tư máy thu hoạch lúa và máy sấy lúa giai đoạn 2008-2009 nhằm góp phần làm giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng lúa, tăng thu nhập cho nông dân.


Dự án đầu tư 60 tỷ đồng mua mới 350 máy gặt đập liên hợp, 200 máy cắt xếp dãy, 50 máy gom đập liên hợp, 100 máy sấy lúa. Như vậy, chưa tính phần diện tích được thu hoạch bằng máy của người dân ngoài tỉnh đến làm thuê, đến năm 2009, tỉnh sẽ có trên 40% diện tích lúa được thu hoạch bằng các loại máy và hơn 260 ngàn tấn lúa vụ hè thu và thu đông được sấy (hiện nay Đồng Tháp chỉ có gần 25% diện tích lúa được thu hoạch bằng các loại máy và năm 2007 tỉnh có khoảng 140 ngàn tấn lúa được sấy).

Để khuyến khích nông dân tập trung đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là thực hiện cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với các ngành liên quan tổ chức cho các đối tượng có khả năng, các hợp tác xã nông nghiệp tham quan, tập huấn kỹ thuật sử dụng, quản lý; tư vấn, giới thiệu các loại máy gặt đập liên hợp, máy cắt xếp dãy, máy gặt đập liên hợp, máy sấy; thông tin, tuyên truyền hiệu quả kinh tế của việc sử dụng các loại máy thu hoạch, máy sấy lúa. Ngoài ra, người đầu tư mua máy thu hoạch lúa, máy sấy lúa sẽ được hỗ trợ cho vay 60% vốn đầu tư, không tính lãi suất và trả dần trong thời hạn 24 tháng (người đầu tư sẽ hoàn trả 40% vốn vay vào cuối năm thứ nhất và 60% vốn vay cuối năm thứ hai).

Theo dự án, trong tổng nguồn vốn đầu tư 60 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Công thương Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp cho vay 36 tỷ đồng; vốn tự có của người dân đầu tư là 24 tỷ đồng.