00:00 Số lượt truy cập: 969498

Hà Tây: Chọn lọc các giống lúa chất lượng thay thế giống cũ 

Được đăng : 03/11/2016

Năm 2007, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tây đã xây dựng thành công mô hình trình diễn, khảo nghiệm các giống lúa mới có triển vọng, chọn lọc các giống mới chất lượng cao để dần dần thay thế các giống lúa chủ lực của tỉnh là Q5 và Khang dân đã sử dụng nhiều năm đang bị thoái hóa; đồng thời thực hiện các biện pháp canh tác mới như: gieo sạ lúa theo hàng, bón phân NPK chuyên dùng cho lúa.


Qua 3 vụ khảo nghiệm, trình diễn giống lúa N46 trên diện rộng mỗi vụ từ 1.000ha đến 1.500ha; vụ mùa năm 2007 Trung tâm Khuyến nông Hà Tây đã khẳng định giống lúa N46 là giống lúa chất lượng, phù hợp với cơ cấu canh tác 3 vụ/năm của tỉnh, giống có thời gian sinh trưởng ngắn tương tự như Khang dân, dạng cây gọn, lá đứng, cứng cây, chống đổ tốt, thích hợp chân vàn, vàn thấp, là giống chịu thâm canh, thích ứng rộng và cho năng suất tương đương Khang dân, giá bán cao hơn Khang dân từ 1.000 đồng đến 1.200đồng/kg; gạo trong, cơm có mùi thơm nhẹ, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Giống lúa ĐB5, ĐB6 có thời gian sinh trưởng ngắn; đẻ nhánh khỏe, cứng cây, khả năng chống đổ tốt, chịu thâm canh, khả năng thích ứng rộng, bông to, dài, tiềm năng năng suất cao, nếu thâm canh tốt có thể cao hơn Khang dân. Trung tâm còn khảo nghiệm các giống lúa mới như: Giống QNT2, QNT3. Cả 2 giống lúa đều có triển vọng, thời gian sinh trưởng ngắn tương tự Khang dân, đẻ nhánh trung bình, cứng cây, chống đổ tốt, bông to, dài, hạt xếp sít, cho năng suất cao, chất lượng gạo QNT2 tương tự như Khang dân; QNT3 tương tự gạo Bao thai, đặc biệt giống QNT3, hạt gạo trong, đẹp gạo, bán được giá.

Vụ xuân 2008, Hà Tây mở rộng diện tích trình diễn các giống lúa có triển vọng này để tiến tới đưa vào sản xuất đại trà; thay thế dần các giống đang bị thoái hoá. Trung tâm khuyến nông còn tiến hành trình diễn lúa gieo thẳng bằng giàn sạ theo hàng trong 2 vụ năm 2007 tại 4 hợp tác xã nông nghiệp. Qua đó cho thấy lúa gieo sạ theo hàng giảm được công cấy, công nhổ mạ, rút ngắn được thời gian sinh trưởng, đẻ nhánh khỏe, dễ chăm sóc, giảm thiểu sâu bệnh, cho năng suất tăng 10% so với lối canh tác cũ. Dùng giàn gieo hạt, một người có thể kéo sạ được 1ha/ngày, giảm được 39 công lao động so với phải nhổ mạ và cấy theo lối cũ; đồng thời tranh thủ được thời vụ. Tuy nhiên, qua 2 vụ trình diễn cho thấy lượng hạt giống gieo 70 kg đến 120kg/ha là chưa phù hợp, Trung tâm đã đề nghị nhà sản xuất cải tiến lại giàn gieo hạt để chỉ cần sử dụng 40kg đến 70 kg/ha. Trung tâm đã đặt mua 500 bộ giàn sạ lúa đã được cải tiến để cấp cho các địa phương ứng dụng rộng rãi trong sản xuất vụ xuân năm 2008.