Hòa Bình: Ngọc Lương - nhiều hộ nông dân làm giàu từ chăn nuôi lợn 

Được đăng : 03/11/2016
Ở xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ) nhiều hộ nông dân bằng vốn tự có hoặc vay ngân hàng đã mạnh dạn chăn nuôi lợn theo quy mô lớn, hình thức bán công nghiệp. Hiện nay, tổng đàn lợn của xã có gần 6.800 con. Từ chăn nuôi, nhiều gia đình đã vươn lên làm giàu, góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 4,3 triệu đồng/năm (năm 2005), tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 20% (theo tiêu chí mới).

Vài năm nay, trong xã đã có nhiều hộ chuyển sang nuôi lợn theo quy mô lớn, hình thức bán công nghiệp. Xóm Trường Long có 38 hộ, 166 nhân khẩu nhưng đã có 12 hộ nuôi lợn theo quy mô lớn với tổng đàn gần 700 con. Anh Đinh Huy Hải hiện đang nuôi 40 con lợn cho biết: năm 1999 trở về trước, gia đình anh chỉ nuôi 1 đến 2 con để tận dụng thức ăn dư thừa. Anh nhận định, muốn có lãi cao phải chăn nuôi lớn nên sau vài lứa thử nghiệm, những lứa sau anh thường nuôi 40-50 con, mỗi năm xuất chuồng 3 lứa, thu về gần 40 triệu đồng (trừ chi phí). Xã có nhiều hộ nuôi lợn nhiều hộ như gia đình anh Trương Công Minh, Đinh Huy Nguyện nuôi 60 con, anh Ninh Di Huấn, Đinh Huy Sáng, Trương Công Cường... nuôi 40 đến 50 con. Hầu hết các hộ đều nấu rượu và làm bể bioga, có hộ làm thêm dịch vụ xay xát như gia đình anh Mạnh, anh Thuỷ, các khu chăn nuôi sạch sẽ, khoa học phù hợp với điều kiện ở nông thôn, tận dụng được sản phẩm nông nghiệp.

Không chỉ có xóm Trường Long, Dương 1 mà các xóm khác như Đồi 1, Đồi 2, Liên Tiến... nhiều hộ cũng mạnh dạn chăn nuôi lợn đem lại hiệu quả cao. Điển hình như hộ anh Bùi Văn Chiến, Nguyễn Văn Tam, Trương Công Minh thường xuyên nuôi trên dưới 100 con lợn. Hiện nay, có khoảng 30% hộ gia đình trong xã phát triển chăn nuôi lợn với quy mô lớn, bán công nghiệp. Xã đã có chủ trương khuyến khích, nhân rộng các mô hình, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 18% (tiêu chí mới) trong năm 2006.