00:00 Số lượt truy cập: 965996

Hưng Yên xử lý nhiều cơ sở vi phạm Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

Được đăng : 03/11/2016
Nhằm quản lý thị trường kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, mới đây, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên đã tiến hành thanh tra tại 21 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, Chi cục đã phát hiện và xử lý 14 cơ sở vi phạm điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, chiếm tỷ lệ 66,7%. Trong đó có 5 cơ sở vi phạm kinh doanh thuốc hết hạn sử dụng; 1 cơ sở vi phạm kinh doanh thuốc ngoài danh mục, còn lại là các vi phạm khác. Đã phạt tiền 3 cơ sở vi phạm và tịch thu 0,59 kg + 0,285 lít thuốc hết hạn sử dụng và 0,6 lít + 0,5 kg thuốc ngoài danh mục. Chi cục đã phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật thanh tra 2 đại lý thuốc bảo vệ thực vật, lấy 8 mẫu thuốc bảo vệ thực vật mang đi kiểm định chất lượng, kết quả có 1 mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng, xử lý 1 đại lý vi phạm. Nhìn chung, các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chủ yếu là các hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ, vừa sản xuất nông nghiệp vừa bán thuốc bảo vệ thực vật, hoặc vừa kinh doanh mặt hàng khác kết hợp với kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật nên hầu như không chú ý đến các điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật theo pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật qui định. Qua kiểm tra, Chi cục đã tuyên truyền tới các hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật nhận biết được các hành vi vi phạm và hướng dẫn hộ kinh doanh theo đúng pháp lệnh Bảo vệ thực vật.