Lạng Sơn - Sản xuất rau an toàn ở Xuân Mai – Mô hình cần nhân rộng 

Được đăng : 03/11/2016
Xã Xuân Mai, huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn là một xã vùng II còn rất nhiều khó khăn và từ lâu người dân ở đây vốn có thói quen sản xuất tự cấp tự túc. Tuy có điều kiện sản xuất rau xanh như­ng người dân ở đây chưa có ý thức sản xuất hàng hoá vì vậy Xuân Mai vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn. Trư­ớc tình hình đó Phòng Nông nghiệp huyện Văn Quan đã phối hợp với xã thực hiện mô hình sản xuất rau an toàn tại xã, để thay đổi nhận thức của ng­ười dân về sản xuất hàng hoá và tạo mô hình canh tác mới để nhân dân học tập.


Đầu năm 2006, mô hình sản xuất rau an toàn bắt đầu được thực hiện. Các giống trồng thử nghiệm là dưa chuột, đỗ, bí được trồng trong nhà lưới và được trồng, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật trồng rau an toàn. Kết quả thu được là rau phát triển tốt, không có sâu bệnh hại và đem lại hiệu quả kinh tế cao (một vụ rau cho thu nhập khoảng 5 triệu đồng).

Mô hình sản xuất rau an toàn của xã Xuân Mai đã thực sự mang lại hiệu quả, đây sẽ là mô hình để nhân dân tham quan, học tập. Hiện nay xã có chủ trương khuyến khích nhân dân đầu tư­ sản xuất hình thành một vùng rau sạch để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm xoá đói, giảm nghèo và tạo ra sản phẩm có uy tín và chất lượng.