00:00 Số lượt truy cập: 969513

Lào Cai: Cây lương thực hai vụ chính tăng cả về diện tích và năng suất 

Được đăng : 03/11/2016

Sản xuất cây lương thực 2 vụ chính trong năm nay ở tỉnh Lào Cai đều tăng cả về diện tích và năng suất, góp phần đưa tổng sản lượng lương thực (quy thóc) ước đạt gần 200.000 tấn, vượt 5,2% so với kế hoạch năm 2007 và tăng 8,34% so với năm trước. Riêng sản lượng lúa đạt gần 126.000 tấn, tăng 5,1% kế hoạch cả năm và tăng 5,78% so với năm 2006. Theo Cục thống kê tỉnh: đây là năm Lào Cai đạt sản lượng lương thực cao nhất kể từ khi tái lập tỉnh đến nay.


Vụ đông-xuân năm nay, tranh thủ thời tiết thuận, đầu vụ có mưa sớm, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương chú trọng tích trữ nước, tập trung gieo cấy hết diện tích kết hợp tận dụng và mở rộng diện tích gieo trồng từ chân ruộng một vụ, đưa diện tích tăng thêm 279 ha (vượt 3,3% kế hoạch của năm) cho sản lượng lúa cả vụ đạt 47.123 tấn (tăng 3,13% kế hoạch năm 2007). Tận dụng nguồn nước ổn định trong vụ mùa, các địa phương cũng đã gieo trồng hết diện tích sẵn có và chuyển đổi mục đích sử dụng một số diện tích đất trồng màu cộng với đất mới khai hoang, nâng tổng diện tích lên 18.237 ha (vượt 4% kế hoạch cả năm). Nhờ đó, sản lượng lương thực vụ mùa đạt 78.665 tấn, tăng 3.847 tấn so với cùng vụ. Ngoài việc tăng diện tích, đáng chú ý, tỉnh còn chú trọng đưa các giống lúa mới (gồm lúa lai Trung Quốc và lúa lai VL.20 của Lào Cai) vào gieo cấy trên 96,56 % tổng diện tích vụ đông-xuân, đưa năng suất đạt 51,7 tạ/ha, tăng 0,44 tạ/ha so với cùng vụ năm trước.Tương tự, cơ cấu giống lúa mới đưa vào gieo cấy trong vụ mùa cũng chiếm tới 89 % tổng diện tích (2006 là 88,15%) với năng suất ước đạt 43,13 tạ/ha, tăng 1,32 tạ/ha so với cùng vụ trước. Bên cạnh đó, cây ngô cũng đã tăng cả về diện tích và sản lượng (tăng 866 ha và 8.426 tấn so với cùng kỳ). Do thời tiết thuận nên cây ngô chính vụ phát triển tốt, cho năng suất rất cao dự ước đạt 25 tạ/ha, tăng 3,1 tạ/ha so với cùng kỳ vụ năm trước. Cơ cấu giống ngô lai đưa vào gieo trồng năm nay ước chiếm khoảng 66% diện tích. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm tăng năng suất và sản lương ngô.

Ngoài ra, việc khai thác có hiệu quả từ các mục tiêu, chương trình kiên cố hoá kênh mương của tỉnh cũng đã góp phần làm tăng thêm diện tích, năng suất và sản lượng các loại cây lương thực. Hệ thống giao thông nông thôn của tỉnh ngày càng phát triển đã giúp nông dân có điều kiện thông thương tiêu thụ nông sản hàng hoá, trao đổi kinh nghiệm và tiếp thu các ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao trình độ thâm canh. Phát huy kết quả này, tỉnh Lào Cai có nhiều khả năng hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất lương thực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong năm 2008, về đích trước 2 năm so với kế hoạch.