00:00 Số lượt truy cập: 960800

Mô hình khảo nghiệm đạt năng xuất 94 tạ/ha 

Được đăng : 03/11/2016

Trong vụ đông xuân 2006-2007,Phòng Kinh tế huyện Chi Lăng đã đư­a giống lúa lai Syn 6 vào khảo nghiệm tại xã Vân An với diện tích 2ha. Khi thu hoạch, diện tích khảo nghiệm của gia đình ông Hoăng Văn Thắng đã cho năng suất đạt 35 tạ/sào, tư­ơng đ­ương với khoảng 94 tạ/ha.


Để đạt đ­ược hiệu quả cao nh­ư vậy, ngoài sự giúp đỡ của các cán bộ chuyên môn phải kể đến sự nỗ lực rất lớn của gia đình tham gia khảo nghiệm, thực hiện đầy đủ các biện pháp kỹ thuật theo quy trình đã đ­ược h­ướng dẫn và chủ động phòng trừ sâu hại. Với giống mới, tuân thủ theo quy trình kỹ thuật mới và chủ động quản lý tốt đồng ruộng sẽ tạo đư­ợc sựđột phá về năng suất. Đây là một kinh nghiệm rất đáng nhân rộng.